Islandske Anna Thorvaldsdottir er en av de 19 komponistene som har fått bestillinger fra New York Philharmonic. Foto: Kristinn Ingvarsson
Islandske Anna Thorvaldsdottir er en av de 19 komponistene som har fått bestillinger fra New York Philharmonic. Foto: Kristinn Ingvarsson

19 bestillinger til New York Phil

New York Philharmonic Orchestra har bestilt orkesterverk av 19 kvinner. Initiativet kalles Project 19, og man kan i første omgang lure på om det har noe med Covid19 å gjøre. Men dette er en feiring av at kvinner for 100 år siden fikk stemmerett i USA gjennom lovtillegget 19th Amandment.

Dette er historiens største rene bestillingsinitiativ overfor kvinner. Tanken er å vise at et orkester kan initiere sosiale imperativer og endre status quo. Ifølge direktør Deborah Borda, ønsker New York Phil å bidra til et takstskifte i amerikansk kultur ved å gi kvinner en større plattform og bedre representasjon på det klassiske musikkfeltet og i kulturlivet forøvrig. I tillegg til de 19 komponistene inneholder Project 19 også et initiativ overfor 19 kvinnelige poeter.

Project 19 ble lansert i februar i år med seks urfremførelser. Planen var å fortsette med de resterende tretten verkene, men stengningen av New York Philharmonic frem til 13. juni 2021 satte en stopper for det. Tre av verkene får sine urfremførelser online i februar 2021, dirigert av Jaap van Zweden, mens resten utsettes til kommende sesonger.

Bestillingene er gått ut internasjonalt. Det mest kjente navnet for oss er kanskje Unsuk Chin, som var festspillkomponist i Bergen i 2019. Norden er representert med komponisten Anna Thorvaldsdottir.

For mer informasjon om Project 19, se her.

 Nyheter