Gunvor og Sigvart Ellingens legat

For musikkstuderende som sikter mot en solistkarriere


Annonse


Av ovennevnte legat kan det tildeles legatporsjoner til begavede norske musikkstuderende som sikter mot en solistkarriere.

Personer hjemmehørende i Bergen eller på Karmøy gis preferanse.

Legatporsjoner kan blant annet anvendes til videregående musikkstudier, økonomisk bistand for innkjøp av instrument m.v.

Søknad på fastsatt skjema må være innkommet til legatet v/adv. Peter Frølich, Wikborg Rein Advokatfirma AS, Olav Kyrresgt. 11, 5014 Bergen. Postadresse: Postboks 1233 Sentrum, 5811 Marken

Skjema fås ved henvendelse til Unni Henriksen, tlf. 55 21 52 11

Epost: unr@wr.no

Frist 15. april d.å.arena artikkel