Foto: Hans Jørgen Brun/Festspillene i Bergen
Foto: Hans Jørgen Brun/Festspillene i Bergen

Anders Beyer fratrer som direktør for Festspillene i Bergen 

Styret har ikke lenger tillit til Beyer og har valgt å si opp arbeidsavtalen med ham etter behandling av et varsel. 

Styret i Festspillene i Bergen mottok 3. august 2021 et eksternt varsel mot direktør Anders Beyer. Innholdet i varselet var alvorlig og styret besluttet at det skulle iverksettes en ekstern undersøkelse. Styret engasjerte Advokatfirmaet Hjort til å foreta undersøkelsen, som leverte sin rapport til styret 17. september 2021. Rapporten er underbygget av bevis som SMS, e-poster og Messenger-meldinger som er tidsnære, det vil si fra den perioden da hendelsene fant sted. Rapporten bekrefter innholdet i varselet. Av hensyn til den fornærmede i saken vil styret ikke gå nærmere inn på hendelsesforløpet.   

Styret har gjort sine vurderinger basert på rapportens konklusjon om de faktiske forhold. Rapporten beskriver at festspilldirektør Anders Beyer har benyttet sin stilling til å forsøke å etablere en mulig privat relasjon på en måte som var krenkende overfor fornærmede. Relasjonen gjelder ikke en ansatt i Festspillene.  

Styret har derfor ikke lenger tillit til Anders Beyer, og har besluttet å si opp arbeidsavtalen med ham. I tråd med Beyers arbeidsavtale fra 2012 utløser dette umiddelbar fratreden med lønn i 12 måneder. Dette utgjør inntil NOK 1,9 millioner. 

- Beyer har vært en dyktig kunstnerisk leder for Festspillene, og har ledet oss til program som har engasjert og provosert. Jeg vil derfor takke ham for den innsatsen han har lagt ned gjennom ni år. Vi er naturligvis lei for at Beyers engasjement skulle ende på denne måten, sier Thorhild Widvey, styreleder i Festspillene i Bergen.   

De 70. Festspillene i Bergen går som planlagt i perioden fra 25. mai til 8. juni 2022.   

– Programmet er bortimot ferdigstilt, og vi har en robust og erfaren organisasjon med mange dyktige fagfolk som vil fungere godt inntil vi har en ny kunstnerisk leder på plass. Styret vil raskt sette seg ned og legge en plan for rekruttering av en ny festspilldirektør, sier WidveyArtikler