Edward Gardner dirigerer Bergen Filharmoniske Orkester. Cop. Lars Svenkerud
Edward Gardner dirigerer Bergen Filharmoniske Orkester. Cop. Lars Svenkerud

Digital publikumseksplosjon

Digitale kanaler revolusjonerer publikumsoppslutningen, forteller MEDIEHUSET HARMONIEN, som hadde minst 15 millioner lyttere og seere i 2019.


Skrevet av Henning Målsnes Kommunikasjonssjef, Bergen Filharmoniske Orkester


Inspirert av opplysningstidens trender i Europa, samlet en liten gruppe musikanter seg i Peter Greves hus, 8. oktober 1765, for å etablere Det harmoniske Selskab. Til tross for epokens gryende demokratiske idealer, var målgruppen snever og forbeholdt byens overklasse. I dag, mer enn 250 år senere, ønskes alle hjertelig velkommen til Bergen Filharmoniske Orkesters konserter i alle kanaler, og publikumsoppslutningen er større enn noen gang. I Grieghallen og på turneer, men også via vår gratis strømmetjeneste – Bergenphilive, innspillinger, radio, tv, Spotify, Tidal, Idagio og Itunes. Orkesteret når ut stadig bredere. I 2019 passerte vi minst 15 millioner i oppslutning. På Spotify alene ble vi strømmet 12,4 millioner ganger. 33,5 millioner ganger siden 2015. Dessverre foreligger det ikke et samlet tall fra de andre strømmetjenestene.

Satser digitalt
Bergen Filharmoniske Orkester satser digitalt. Ikke for digitaliseringens egen skyld, men fordi de nye kanalene er nyttige og demokratiserende formidlere av klassisk musikk til alle som ikke kan oppleve levende musikk i Grieghallen eller andre konsertsteder. Miljøvennlig er det også. Nettopp derfor var etableringen av en egen strømmetjeneste – Bergenphilive – en sentral innovasjon i det store jubileet i 2015.

Inspirert av Berlinfilharmoniens og Göteborgs Symfonikers satsninger tok vi i 2015 i bruk vårt nyinstallerte digitale studio og utstyr, takket være generøs økonomisk støtte fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, som fremdeles fullfinansierer driften av strømmetjenesten. Internt hadde vi lite kompetanse, ei heller i Bergen. Løsningen ble å hente inn kunnskap, og Stein Roger Bull, nestor i norsk tv og film, ga oss gode råd i en innledende fase. Nå har vi bidratt til utvikling av lokal kompetanse på feltet. Vi live-streamer ti til tolv konserter per sesong og satser på komplette sendinger med kommentarer og intervjuer. I fjor egenproduserte vi to konsertopptak for NRKs Hovedscenen som har en publikumsoppslutning på rundt 110.000 per program. NRK gjør også radioopptak av mange av konsertene, og orkesterets innspillinger presenteres ofte på radio verden rundt.

Siden oppstarten har Bergen Filharmoniske Orkester strømmet over femti konserter i Bergenphilive, og i skrivende stund er mer enn 150 verk gratis tilgjengelig i vårt digitale konsertarkiv. De fleste av verkene kan nå også oppleves i vår app som ble lansert i 2019. Den kan lastes gratis ned fra AppStore eller Google Play. Publikumsoppslutningen om strømmetjenesten har økt fra rundt 40.000 det første året til 135.000 i 2019.

Orkesteret ved havet. Foto: Oddleiv Apneseth

Strømmer til kino og sykehjem
Bergen Filharmoniske Orkester er klar for å videreutvikle vårt digitale tilbud. I fjor strømmet vi for første gang en konsert til en norsk kino. Eksperimentet var vellykket. Teknikken fungerte, publikum kom, og de likte det de fikk oppleve. Samarbeidspartner var Sogndal Kino, og deres tilbakemelding var at dette kunne de, med noen justeringer, tenke seg å utvikle videre. Vårt neste mål og ambisjon er et ytterligere sprang i sendekvalitet i form av sendinger i såkalt 4K-oppløsning.

Vi samarbeider også med Bergen Nå, et kommunalt initiativ for å nå bredt ut til befolkningen med det byen har å by på ved hjelp av digitale verktøy. Et utvalg konserter ble strømmet til noen av byens sykehjem og institusjoner, og vi bidro til en strømme-maraton i fjor, hvor publikum kunne oppleve 24-timers strømming på storskjerm i Nygårdsparken. Røde Kors Sykehjem i Bergen har ved flere anledninger samlet sine beboere til konsertopplevelser med Bergenphilive. Siden våre opptak er gratis tilgjengelig når og hvor som helst, kan institusjonene tilpasse disse arrangementene slik at det passer beboerne og bidrar til deres livskvalitet.

Nyttig internasjonalt verktøy
Strømmetjenesten vår er nyttig for internasjonal profilering. Vår konsert i Amsterdams Concertgebouw i 2017 ble strømmet av konserthuset, og vi fikk anledning til å strømme konserten gjennom Bergenphilive parallelt. Da Lise Davidsen ble kåret til årets unge talent av bransjebladet Gramophone, ble vårt opptak fra hennes medvirkning i Verdis Requiem vist under seremonien i London. Flere internasjonale konsertanmeldelser er skrevet på grunnlag av strømminger. Med Benjamin Brittens opera Peter Grimes har vi hatt store internasjonale suksesser i Edinburgh og London siden 2017. Når mer enn 20.000 har opplevd vår framføring av operaen, skyldes det ikke minst at 12.000 har gjort det gjennom Bergenphilive. «The Bergen Philharmonic … are now revitalized and dynamic, very much one of the great orchestras of Europe. Even their live stream is classy», skrev den klassiske musikk- og operabloggen Classical iconoclast.

Vår tradisjonsrike De Unges Konsert, hvor fem unge solister utvalgt etter prøvespill får opptre med orkesteret, strømmes også, og de unge solistene får med seg opptak av seg selv som de kan bruke i senere profilering.

Høsten 2019 ble Nordic Sound etablert, hvor flere nordiske orkestre går sammen for å samarbeide om digital utvikling, deling av kompetanse og en mulig etablering av en felles nordisk digital plattform. Organisasjonen er i sin spede begynnelse, og det blir spennende å se hvordan utviklingen videre blir. Fra norsk side er Kristiansand Symfoniorkester og Bergen Filharmoniske Orkester blant initiativtakerne. Vi er medlem av the International Music and Media Centre, et møtested for medieproduksjon innenfor klassisk musikk, teater, ballett og dans. Vi har også en ambisjon om å bidra til etablering av en digitalt plattform for norske orkestre og ensembler.

«… I bedste Harmonie»
Bergen Filharmoniske Orkester har en tydelig internasjonal posisjon når det gjelder cder, og spiller i dag jevnlig inn for plateselskapene Chandos, BIS og Simax, samt enkelte prosjekt for Hyperion, Ondine og Lawo. Plateselskapene er ikke alltid like interessert i å offentliggjøre salgstallene sine, men vi vet at flere av orkesterets innspillinger har ligget på toppen av for eksempel britiske salgslister, og selv om salget av fysiske cder har gått ned parallelt med nedlegging av platebutikkene, mer enn kompenseres det ved økning i antall nedlastinger og strømming.

«Naboer bør sig samle I bedste Harmonie», sang man da orkesterets første konsert ble avrundet i 1765. Nå har alle anledning til å samle seg om Harmonien, hvor og når som helst.

Bergen Filharmoniske på Troldhaugen. Foto: Oddleiv Apneseth


Artikler