Christophe Rousset og Les Talens Lyrique åpner festivalen 18. mars. Foto: Eric Larrayadieu
Christophe Rousset og Les Talens Lyrique åpner festivalen 18. mars. Foto: Eric Larrayadieu

Kirkemusikkfestivalen med Stabat mater i mange utgaver

Kvinners rolle, menneskerettigheter og manglende religionsfrihet er viktige temaer når festivaldirektør Bente Johnsrud i mars inviterer til Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival. 


Skrevet av Brita Skogly Kraglund


Stabat mater-hymnen er sentral i årets program med mange forskjellige fremføringer. Hymnen er skrevet på 1200-tallet og skildrer Marias lidelser under korsfestelsen av RIT

Allerede ved åpningskonserten i Oslo Domkirke fredag 18.mars vil det franske orkestret Les Talens Lyriques under ledelse av Christophe Rousset, fremføre Giovanni B. Pergolesis udødelige mesterverk Stabat mater fra 1736. Orkesteret gjorde stor suksess da de avsluttet festivalen i 2018.

Polyphony. Foto: Benjamin Ealovega

I dagene som følger vil engelske Polyphony under ledelse av Stephen Layton fremføre John Brownes vakre renessanseverk Stabat mater fra 1490. 

Kringkastingsorkestret, Oslo Domkor og Musikkhøgskolens kammerkor fremfører 1900-tallsvarianten av Francis Poulenc i Oslo domkirke.

Urfremførelse
En helt ny Stabat mater har også fått plass på programmet. Den amerikanske komponisten Tyler Futrell har komponert verket som retter et kritisk blikk på̊ de musikalske fremstillingene av denne fortellingen: De utrolig vakre Stabat mater- tonesettingene skildrer paradoksalt nok en svært tragisk historie. TERJUNGENSEMBLET under ledelse av Lars-Erik ter Jung står for urfremførelsen

To nyskrevne Stabat mater får plass i festivalhøymessene, et av domorganist Marcus André Berg og prest og sanger Mathias Gillebo i Vålerenga kirke, og et av kantor Tim Stern i Helgerud kirke. Sistnevnte urfremføres av Bærum Pikekor under ledelse av komponisten selv og Ingrid Stige. 

Kvinner i kirken
Tematisk knyttes fortellingen om moren, Stabat mater, til kvinner i kirken gjennom historien og i vår tid. Den islandske komponisten Hugi Guðmundsson har komponert The Gospel of Mary, som skal urfremføres under festivalen i et norsk-islandsk samarbeid. Prosjektet tar utgangspunkt i en lenge glemt eller fortrengt strømning blant de første kristne, og handler om kvinners plass i oldkirkens utvikling. I århundrenes løp har kvinners betydning blitt nedtonet og nedvurdert – noe som også̊ har relevans i vår tid.  

Et annet viktig tema under årets festival er menneskerettigheter og manglende religionsfrihet. 

- Vi vil løfte frem flere prosjekter som trekker linjer i tid og rom, fra middelalder til vår tid, fra Tønsberg til Spania og fra Iran til Norge. Iranske Marjan Vahdat gir oss et innblikk i sitt liv og sitt lands musikk og poesi, i samspill med Tord Gustavsen, tyrkiske Ertan Tekin og Rune Arnesen, forteller Johnsrud. 

Sammen
Kirkemusikkfestivalen har også bestilt Together av Henrik Hellstenius. Verket tematiserer måter å være sammen på̊, og måter vi møter andre på̊. Together er skrevet for seks vokalsolister og to musikere som også̊ bruker sine stemmer og elektroakustisk materiale. Teksten og tematikken i verket dreier seg mye om økonomi og klasse. Nordic Voices, Ellen Ugelvik og Jennifer Torrence står for fremførelsen, mens Kai Grinde Myrann dirigerer konserten. 

Barnekorstafett
Barnekor står sentralt i barne- og ungdomsarbeidet i svært mange menigheter. Kirkemusikkfestivalen ønsker å være med på å løfte frem dette arbeidet, og arrangerer barnekorstafett med et utvalg kor fra Oslo. I tillegg kommer Göteborgs Domkyrkas Flickkör og dirigent Petter Ekberg. Hvert kor fremfører et eget program, før korene sammen avslutter konserten med et fellesnummer.  

Matteuspasjonen
Årets avslutningskonsert 27.mars blir en stor feiring av Bent Sørensens Matteuspasjon som ble urfremført digitalt sist år. Verket ble hyllet av kritikere i inn- og utland, og ble sendt på̊ radio og TV til et stort publikum. Det blir derfor en stor begivenhet når Det Norske Solistkor og Ensemble Allegria endelig kan fremføre verket med publikum til stede i kirkerommet. Sørensen selv beskriver sin Matteuspasjon som «Jesu, menneskets, livets og kjærlighetens pasjon».  

Programmet legges ut 1.desember her.

Nordic Voices. Foto: Fredrik Arff

 Artikler