Ensemble 96: PAX

Ensemble 96: PAX


Ødegaard PAX; LUX*,**  Ore Speak LOUDER!*  Dale A Current Peace**  Sørlie Pollination*

*Ensemble 96, dir. Nina T. Karlsen. **Current Saxophone Quartet

Lindberg Lyd  2L-174-SABD (Blu-ray & SACD discs) (50 minutter)

Ensemble 96 og Current Saxophone Quartet har gitt ut et viktig album, med førsteklasses fremførelser.


Skrevet av Guy Rickards, oversatt av Hilde Holbæk-Hanssen


Dette er et svært velbalansert album (tilgjengelig både som SACD og Blu-ray audio CD), med musikk hentet fra de såkalte Fredskonsertene til oslobaserte Ensemble 96. Med seg på to av disse konsertene har de hatt Current Saxophone Quartet, et av Norges ledende ensembler for ny musikk. Programmet innrammes av to betydelige verk for kor og saksofonkvartett av Martin Ødegaard, PAX (2017) – med en ekstra vokalsekstett (hentet fra korets egne rekker) – og LUX (2019), med tre vokalsolister og koret delt i to. Begge verkene har minimalt med tekst; mens LUX benytter de to første linjene i den latinske salmen Lux aeterna – «Lux aeterna luceat eis, Domine, et lux perpetua luceat eis» (La det evige lys skinne over dem, Herre, og må det evigvarende lyset skinne over dem») – inneholder teksten til PAX bare to ord: «Pax» og «Friede». Det siste ordet viser til utgangspunktet for PAX som kommentarverk til Arnold Schönbergs Friede auf Erden.

Der PAX ofte har en slagkraftig og turbulent profil, er LUX roligere, en vedvarende glød av kor- og saksofon-klanger. De to a cappella-verkene, Cecilie Ores Speak LOUDER! (2019) og Stine Sørlies Pollination (2020, men arrangert fra et ti år eldre verk for fire stemmer), deler økologiske bekymringer. Speak LOUDER! er det fremtredende verket på platen som ifølge programnotisen hevder «går hardt ut mot menneskenes selvhevdelse på jorden.» Ores tekst, skrevet på engelsk i samarbeid med Bibbi Moslet, begynner med at Gud velsigner mennesket til å råde over skapningene i havet, i luften og på jorden, før den lister opp utryddelsen – både truede og faktisk utryddede arter – menneskeheten har begått mot faunaen den hadde ansvaret for. I musikk med bedøvende harmonisk klarhet, hamrer teksten lyrisk inn budskapet. Som en kontrast er Sørlies langt kortere Pollination mer stillegående, mer nyansert, og vemodig mer enn sterk i uttrykket. Eyolf Dales rent instrumentale A Current Peace for saksofonkvartett (2021) stammer fra bunnpunktet i pandemien, men bidrar med et urolig stille sentrum til helheten. 

Som ventet av alle som kjenner de to ensemblene er fremførelsene førsteklasses. Den nydelig fraserte og balanserte korklangen skaper vokal harmoni som et kontrapunkt til disharmonien i verden utenfor Uranienborg kirke, der denne ypperlig utførte platen ble spilt inn i 2020-21. En viktig og givende utgivelse.CD-anmeldelser