Havergal Brian

Havergal Brian


Brian In Memoriam; Symfoni nr. 1 i d-moll, The Gothic
New Philharmonia Orchestra dir. Sir Charles Groves 
Heritage HTGCD 172 (59 minutter)

Den engelske komponisten Havergal Brian (1876-1972) er kanskje mer berømt fordi han skrev 21 av sine 32 symfonier etter fylte 80 år, enn han er for selve musikken. 


Skrevet av Martin Anderson. Oversatt fra engelsk av Mona Levin


Det ene av hans verk som virkelig har tatt et grep om musikkpublikumet er hans Symfoni nr. 1 i d-moll, Den gotiske, ikke minst på grunn av det enorme antallet medvirkende; i BBCs seneste fremførelse, i løpet av The Proms i 2011, manglet det 60 på at det var 1000 på scenen! Så massive styrker er nødvendige for Del II, en kolossal, timelang tonesetting av te Deum for to store dobbeltkor, barnekor og fire ekstra messinggrupper med hvert sitt paukesett. Den Gotiske ble komponert fra 1919 til 1926, og senere skrev Brian at Te Deum «presset seg frem som den eneste mulige finalen for en gotisk symfoni». Jeg tror jeg forstår hvorfor Brian måtte ha så gigantiske styrker: fordi han var for gammel for aktiv tjeneste i Første verdenskrig, tok han ansettelse i Forsvarsdepartementet der arbeidet hans besto av å levere eiendeler fra drepte soldater tilbake til deres familier. Han må ha sett mer tørket blod enn sjefen for et slaktehus. Han tonesetting av Te Deum underminerer derfor teksten – «We praise thee, o Lord» – siden ideen om en vennligsinnet guddom ikke lenger var holdbar, og blir i kontrast en av de sterkeste humanistiske erklæringene i musikklitteraturen.

Så kunne man vel trodd, da, at de tre orkestersatsene som går forut for et så ruvende musikalsk byggverk, var mer eller mindre innledende av natur, men Brian slår fast at de kan fremføres hver for seg som en symfoni på egne ben, og det er hva vi har her. I 1976 markerte BBC 100-årsdagen for Brians fødsel med en konsertserie, og en av dem ble innledet med tonediktet In Memoriam og avsluttet med første del av Den gotiske; orkesteret var New Philharmonia og dirigenten Sir Charles Groves. Brians produksjon vurderes vanligvis som før- og etter-Gotisk: den sen-romantiske musikken i de tidligere partiturene som klinger som en sammensmelting av Richard Strauss og Elgar, blir mer kantete og dissonant – fortsatt tonal, men mye friere i tonaliteten. In Memoriam er et av de fineste av disse tidlige verkene og den utfolder seg i stille kraft, med dypt følte men tørrøyde følelser, i løpet av tyve verdige minutter. 

Her arter den seg som et passende forspill til Del I av Den Gotiske, hver av de tre satsene varer rundt 12-14 minutter. Den første er en utstrakt sonateform hvor størrelsesforholdet tyder på at du ikke har å gjøre med første og andre tema, men med tektoniske plater som beveger seg mot hverandre. Den andre er en sørgemarsj som – for å dra analogien videre – antyder hele kontinenters sorg, noe jeg antar at den faktisk gjorde i virkeligheten. Og den tredje innleder som om den skal bli en relativt konvensjonell scherzo og trio, men de jord-bevende styrkene bygger seg opp igjen, og snart er vi midt i en vill symfonisk diskusjon som låter som en sonisk gjengivelse av et Star Wars-slag et halvt århundre før Star Wars dukket opp. Den tekniske arven har gjort underverk med lyden. Du vil aldri gjette at denne innspillingen er nesten et halvt århundre gammel. Komponisten John Pickard som kjenner Brian bedre enn de fleste andre, har skrevet et fascinerende og hjelpsomt albumhefte. Brians ettertrykkelige tro på Del I av Den Gotiske som en symfoni på egne ben, blir helt og holdent rettferdiggjort her – og jeg vil strekke meg så langt som til å si at den er en stor symfoni på egne ben.CD-anmeldelser