Pious Anthems and Voluntaries

Pious Anthems and Voluntaries


Michael Finnissy Dum transisset Sabbatum****. Dum transisset Sabbatum double*. Videte miraculum****. Videte miraculum double*. Commentary on Wie schön leuchtet der Morgenstern*,***. Cantata: Herr Christ, der einge Gottessohn*,**,***,****. Commentary on BWV562*,***. Plebs angelica****. Plebs angelica alternativo*,**
*Glen Dempsey (orgel). **James Anderson-Besant (orgel). ***Sarah O’Flynn (fløyte), Cecily Ward (fiolin). ****Choir of St John’s College, Cambridge / Andrew Nethsingha
Signum  SICD624 (84 minutter; 2 discs)

De virtuose pianist-komponistenes storhetstid var det 19. århundre og første halvdel av det 20., deretter er de blitt noe nær en truet art. Det betyr ikke at komponister ikke kan spille piano, eller at pianister ikke kan komponere, men det er langt mellom dem som forfølger begge disipliner like intenst. I vårt århundre har antallet blitt enda mindre: avdøde John McCabe (1939-2015) var kanskje den beste til å følge begge sporene inn i det nye årtusen; Michael Finnissy (f. 1946) er en annen.


Skrevet av Guy Rickards. Oversatt fra engelsk av Hilde Holbæk-Hanssen


Finnissys enorme verkliste kan omfatte mye for hans eget instrument (blant annet åtte konserter, noen uakkompagnert, andre med vanlig orkester) men, som McCabe, Stravinsky, Bartók og andre før ham, har den en stor variasjon i sjangre. Et av hans mest fascinerende nylige prosjekter er Pious Anthems and Voluntaries (2015-9), en serie uakkompagnerte korsalmer og orgelfantasier (instrumentale «doblinger», kommentarer eller alternativer som omarbeider materiale fra korstykkene), som omgir en stor kantate for kor, orgel, fløyte og fiolin. Disse ble bestilt av koret ved St John’s College, Cambridge, i den perioden Finnissy var Composer-in-Residence der. Hvert vokalstykke baserer seg på et verk fra korets kjernerepertoar, henholdsvis Taverners responsorium Dum transisset Sabbatum, Videte miraculum av Thomas Tallis (komponisten av den kjente 40-stemmers motetten Spem in alium), Michael Tippetts motett fra krigen Plebs angelica (1943-44) og, midt i samlingen, Bachs Kantane nr. 96, Herr Christ, der einge Gottessohn. Ikke alle Finnissys stykker er egentlig nykomponeringer av gamle verk; hvert stykker tar heller elementer fra kildematerialet og vever helt ny musikk innenfor en lignende ramme eller struktur. De fem instrumentale delene, som fungerer som mellomspill, er kommentarer til korverkene, friere i form og basert på Finnissys egen skaperkraft. De som stiger frem av de to 1500-tallsmodellene (Tavarner og Tallis) er for orgel; de to som omgir Herr Christ, der einge Gottessohn er trioer mellom Bachs fløyte og fiolinsoloer og orgel, mens den fra Plebs angelica, som avslutter serien på en episk måte, er for to orgler.

Finnissy har alltid hatt en avantgarde og eksperimentell tilnærming til sin musikk, alltid prøvd å pløye ny mark. Gjenskaping av fortiden skjer imidlertid ofte i hans verkliste, fra transkripsjoner og arrangementer fra Verdi til Gershwin til mer kompliserte verk som disse Pious Anthems and Voluntaries. Musikken i denne serien er vakkert utført og overbevisende i sin fremstilling og utvidelse av fortidens modeller.  Det utrente øre kan tilgis for å oppfatte Finnissys stykker som pastisjer eller variasjoner over kildemusikken, men når man sammenligner hans nye musikk med originalene oppdager man nesten umiddelbart at hans kreativitet er helt original og arbeider på et langt dypere plan enn bare imitasjon og variasjon. The Choir of St Johns har åpenbart stor tro på disse bemerkelsesverdige partiturene, dirigert med autoritet av Andrew Nethsingha. Solistene er vakkert klare, spesielt organisten Glen Dempsey. Signums innspilling er like fin som musikken (og college-kapellet). Jeg kan virkelig anbefale denne til alle som er interessert i samtidsmusikk og dens forhold til fortiden. Og ikke et klaver i sikte!CD-anmeldelser