Telemann

Telemann


12 Fantasier for solo fløyte, TWV40:2–13
Caroline Eidsten Dahl (blokkfløyte)
Lawo Classics LWC1212 (56 minutter)

Det er forbløffende hvor mye musikk man kan få ut av et trestykke med noen få borrehull i. 


Skrevet av Martin Anderson. Oversatt fra engelsk av Mona Levin


Disse tolv fantasiene for solo fløyte, her transkribert for blokkfløyte, kan synes å være noe for spesialisters smak, men selve musikken er ikke mindre interessevekkende enn suitene og sonatene for solo strengeinstrumenter av Bach; det er faktisk øyeblikk her hvor du kan tro at Bach har komponert stykkene. Så må det innrømmes at ikke alt her har samme tiltrekningskraft, men selv om min hensikt først var å lytte til platen som bakgrunnsmusikk mens jeg gjorde noe annet, ble min oppmerksomhet hele tiden trukket fra det ene lykkeøyeblikket til det neste. Ikke bare er Telemanns skapende fantasi uvanlig fascinerende – skjønt det er verd å huske at han antagelig var den mest produktive av alle klassiske komponister – antall kantater alene var rundt 1700, og 1400 av dem har overlevd.  Han var selvsagt en ekspert i å antyde kontrapunkt med et monodisk instrument (som bare kan spille en tone av gangen), og det drar øret inn – man blir til en viss grad medskapende gjennom lyttingen. Caroline Eidsten Dahl nyter åpenbart utfordringene han gir; hennes spill formidler også det flytende melodiske i komponeringen – og den vekslende humoren. Elizabeth Svarstads artikkel i CD-heftet forklarer bakgrunnen for de stiliserte dansenes plass i musikken, men hun skaper ikke forbindelse til stykkene selv. Siden satsene bare har italienske tempo-anvisninger, må du selv finne ut av hvilket stykke som er en sarabande, en menuett, en bourrée, en gigue og så videre. Det er en liten mangel ved en ellers tvers igjennom underholdende utgivelse.CD-anmeldelser