Håkon Austbø utgir bok

I dag kommer pianisten Håkon Austbø ut med boken Motstrøms – Refleksjoner over et musikerliv. Den ble påbegynt som en refleksjonsbok for drøyt to år siden. Under koronatiden valgte han å utvide den til noe mer enn bare et tilbakeblikk på liv og karriere:

- I en tid der ikke bare den klassiske musikken, men hele vår kulturarv (og vår klode!) er truet, er det nok av ting å reflektere over som angår ikke bare den musikkinteresserte leser, sier Austbø i forbindelse med utgivelsen.

Håkon Austbø kom tidlig i gang med karrieren.14 år gammel var han solist med Musikselskabet «Harmonien»s orkester (nå Bergen-Filhamonien). Året etter vakte hans debut i Universitetets Aula i Oslo betydelig oppsikt. Fra 1966 til 1971 studerte han i Paris, blant annet med komponisten Olivier Messiaen, og i 1971 vant han samtids-klaverkonkurransen Concours International Olivier Messiaen. Han har også studert ved Juilliard School of Music i New York og musikkhøyskolen i München. I mange år var han bosatt i Nederland, der han var ansatt ved konservatoriene i Utrecht og Amsterdam, parallelt med en internasjonal konsertvirksomhet, der han gikk egne veier, valgte repertoar få andre ga seg i kast med og arbeidet på tvers av kunstarter. Tittelen på den nye  boken er formodentlig inspirert av en 23 år gammel artikkel der Klassikmusikk.coms redaktør Mona Levin skrev følgende: 

I en strømlinjet verden som streber etter det internasjonale mezzoforte, en musikkform som ikke sjokkerer noen, går pianisten Håkon Austbø stadig mot strømmen, som han har gjort siden sin debut 15 år gammel i 1964. (Listen to Norway  nr. 3 1998)

Gjennom nærmere 60 år som musiker har han gjort seg mange refleksjoner om blant annet musikkens plass i samfunnet, hvordan kulturlivet fungerer og hvordan vi forholder oss til natur og miljø. Noen av disse tankene har han delt i norsk offentlighet, ikke minst dem som gjelder musikken og dens betydning, og hvordan han som musiker evner å trenge dypest mulig inn i den for å tolke et verk. Det mest tydelige uttrykk for slik tenkning var å lede forskningsprosjektet Den tenkende musiker ved Norges musikkhøgskole.  

Boken inneholder kritikk av musikk- og kulturlivet generelt i inn- og utland, der den viktigste delen går i møte med det konformitetspresset utøverere blir utsatt for. 

Motstrøms er utgitt av forlaget Solum Bokvennen.Nyheter