Eksempler på opera og konserthus av fire av de utvalgte: Oppe fra høyre: Harpa Konserthus i Reykjavik av  Henning Larsen Architects, Den Norske Opera & Ballett av Snøhetta (Foto:  Thomas Harryson), Kilden Konserthus i Kristiansand av Nordic Office of Architecture(Foto: Tuomas Uusheimo) og  Guangzhou Opera House av  Zaha Hadid Architects (Foto: Iwan Baan)
Eksempler på opera og konserthus av fire av de utvalgte: Oppe fra høyre: Harpa Konserthus i Reykjavik av Henning Larsen Architects, Den Norske Opera & Ballett av Snøhetta (Foto: Thomas Harryson), Kilden Konserthus i Kristiansand av Nordic Office of Architecture(Foto: Tuomas Uusheimo) og Guangzhou Opera House av Zaha Hadid Architects (Foto: Iwan Baan)

Klart for arkitektkonkurranse i Bergen

Juryen står foran en spennende oppgave når den skal velge mellom fem arkitekt- og rådgivergrupperinger som er utvalgt til å konkurrere om utformingen av det nye musikkteateret i Griegkvartalet i Bergen.  

Det har vært svært stor interesse for å bli utvalgt som en av de fem grupperingene som skal konkurrere om å tegne det nye musikkteateret. 32 søkere sendte inn sine bidrag til et av Norges mest spennende kulturbyggprosjekt. - Men det er like fullt utrolig gledelig at så mange fremstående nasjonale og internasjonale arkitektfirma har meldt sin interesse, sier Olav Munch, administrerende direktør i Grieghallen og medlem av utvelgelseskomiteen. 

Plan- og designkonkurransen omfatter både arkitekter og rådgivere. Grunnen er at dette komplekse bygget er helt avhengig av et solid tverrfaglig team. Kompleksiteten ligger både i selve bygget og at byrommet er omgitt av ulike kulturmiljø.  

 De fem utvalgte er: Henning Larsen Architects, som har med seg Rambøll Norge på rådgiverfagene.  Henning Larsen har blant annet tegnet Harpa konserthus og konferansesenter (Reykjavik), Shaw Auditorium (Hong Kong) og utvidelsen av Opera Bastille (Paris)  

Mad arkitekter og Kengo Kuma har med seg Vogt Landscape på arkitektfagene, og Buro Happold, NODE rådgivende ingeniører, Voss Elconsult, Konsepta, Tevas, Byggadministrasjon Harald Bjørndal, lysdesigner Jesper Kongshaug, Advansia, Kepla og Civil Management på rådgiverfagene.  Kengo Kuma har blant annet tegnet HC Andersens hus i Odense, Cité des arts et de la culture (Besançon, Frankrike) og sammen har Mad og Kengo Kuma det pågående Ibsenbiblioteket (Skien).   

Nordic Office of Architecture har med seg Arkkitehtitoimisto ALA på arkitekturfagene, og Norconsult på rådgiverfagene.  ALA har blant annet tegnet Helsingfors centrumbibliotek Ode (Helsingfors), Kilden (Kristiansand), og Nordic har tegnet blant annet 22. juli senteret.  

Snøhetta Oslo, har med seg 3RW arkitekter på arkitektfagene og Cowi på rådgiverfagene. Snøhetta har blant annet tegnet Den Norske Opera & Ballet (Oslo), The Isabel Bader Centre for the Performing Arts (Kingston, Ontario, Canada) og 3RW har tegnet blant annet påbygg og rehab av Det vestnorske teater – Logen (Bergen).  

Zaha Hadid Architects, har med seg A-lab og Sweco Architecture på arkitektfagene, og Tyrens Sverige, AKT II, Hilson Moran Partnership og Tevas på rådgiverfagene.  Zaha Hadid har tegnet blant annet Maxxi museum of XXI contemporary arts (Roma), Grand theatre de Rabat (Rabat, Marocco), og A-Lab har tegnet blant annet Arktisk kultursenter (Hammerfest).  

- Det som karakteriserer de utvalgte er at alle har skapt flotte og relevante kulturbygg og byrom. De viser en soliditet gjennom sine referanser både på arkitekt- og rådgiverfagene. Gjennom sine motivasjonsbrev har de fått frem sin motivasjon og egnethet for å delta i plan- og designkonkurransen, forteller Olav Munch.  

Det vil nå bli innkalt til en tilbyderkonferanse for de fem utvalgte, som vil være den formelle starten på plan- og designkonkurransen. Tilbyderne blir honorert med NOK 600.000 for å delta og levere inn et anonymt forslag i løpet av høsten 2023. Der vil alle legge frem sine løsningsforslag for hvordan de ser for seg bygget, inkludert utearealer.  

 Deretter vil selve juryen for konkurransen kåre tre likeverdige vinnere. Juryen skal legge vekt på forholdet til omgivelsene, byrommet, arkitektur og funksjonalitet, miljø og energi og gjennomførbarhet. Videre vil det bli forhandlet med alle om tildeling av tjenestekontrakt, hvor én til slutt står igjen som endelig vinner. Planen er at vinneren av tjenestekontrakten kåres i mars 2024. 

 Juryen vil bli ledet av Anne-Grete Strøm-Erichsen. 

Interiør fra Darius Milaud Conseratory i Aix-en-Provenca tegnet av Mad Arkitekter og Kengo Kuma.
Foto: Kengo Kuma & Associates

 Nyheter