Salgsvilkår

Disse vilkårene regulerer kjøp og bruk av KM Pluss abonnement hos Klassiskmusikk.com (KM). og utgiver Mezzo Media as. Ved å bruke tjenesten godtar du, og er bundet av Vilkårene og personvernerklæringen, se punkt 7 under. Vi anbefaler deg å lese Vilkårene nøye for du tar tjenesten i bruk.

1. Kjøp av abonnement

Når du kjøper abonnement på KM Pluss får du tilgang til tjenesten til du eventuelt velger å si opp abonnementet. Abonnementet er personlig.

Abonnementet løper ut avtaleperioden som er angitt i bestillingen, og fornyes automatisk de perioder som fremgår av bestillingen, med mindre du sier opp abonnementet senest 48 timer før avtaleperioden utløper. Du kan si opp dine abonnement ved å henvende deg til vår kundeservice morten@mezzomedia.no.

Abonnementet inkluderer nyhetsbrev på e-post, med oppdatert stoff fra KM Pluss. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet i linken nederst i e-posten.

2. Priser

Alle priser er oppgitt i norske kroner. Vi gjør vårt beste for å oppgi korrekt og oppdatert informasjon på våre nettsider, men tar forbehold om at feil kan forekomme.

KM forbeholder seg retten til å endre prisene på løpende abonnement når som helst med 14 dagers varsel. De nye prisene kunngjøres i produktet, på våre nettsider og vil også bli meddelt per e-post på e-postadressen du har oppgitt ved registrering. Du kan når som helst si opp abonnementet ved prisendringer med virkning fra det tidspunkt da prisendringen trer i kraft.

3. Endring av produkter, tjenester og vilkår

KM forbeholder seg retten til å endre eller terminere produktene og tjenestene og kombinasjoner av produkter og tjenester som tilbys, når som helst. Vi vil gi deg informasjon på e-postadressen du har oppgitt ved registrering. 

KM forbeholder seg også retten til når som helst, etter eget skjønn, å endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av disse vilkårene. Dersom vilkårene endres vesentlig eller endres til din ulempe vil vi varsle deg om dette senest 14 dager før vilkårene trer i kraft. De til enhver tid gjeldende vilkårene er de som er publisert på denne siden.

Dersom endringer gjøres til ulempe for deg, kan du si opp abonnementet på KM Pluss senest 48 timer før endringen trer i kraft. Du vil da få refundert betalingen for den resterende delen av abonnementet.

4. Angrerett og retur

Angrerettloven gir deg rett til å angre på kjøp av et abonnementsprodukt ved å melde fra innen 14 dager etter at din bestilling er aktivert.

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Foretak har ikke angrerett.

5. Reklamasjon

Reklamasjon på feil, mangler og forsinkelser ved abonnementstjenesten må gjøres til morten@mezzomedia.no snarest mulig.

Ved tvister og uenigheter mellom KM og deg kan du klage til Forbrukerrådet (https://www.forbrukerradet.no/).

6. Immaterielle rettigheter

Mezzo Media AS eller parter Mezzo Media AS har en avtale med innehar alle immaterielle rettigheter til abonnementstjenesten og innholdet på KM Pluss.

Ved å kjøpe abonnement og benytte deg av dette får du ikke noe eierskap eller lisens til noen immaterielle rettigheter i tjenesten eller innholdet på Mezzo Media AS eller KMs sider. Varemerker, logoer og andre lignende tegn eller symboler som vises på Mezzo Media AS eller KMs sider, eller som en del av abonnementstjenesten, tilhører MezzoMedia AS og KM.

7. Personvern

Når du kjøper abonnement fra KM eller bruker våre nettsider vil vi samle inn personopplysninger om deg for å kunne gjennomføre kjøpet og levere det abonnementet du har kjøpt, og får å kunne sende deg gode tilbud i den utstrekning vi har lov til det etter gjeldende personvernregler.

Det rettslige grunnlaget for denne bruken av opplysninger er vår berettigete interesse i å sende tilbud og informasjon som er relevant for deg. Hvis du har en abonnementsavtale med oss eller på annen måte har et aktivt kundeforhold med Mezzo Media as, har vi lov til å sende deg tilbud om produkter tilsvarende det kundeforholdet bygger på. Hvis du tidligere har hatt et aktivt kundeforhold med Mezzo Media as forbeholder vi retten til å kommunisere med deg inntil 12 måneder etter siste aktivitet. Du kan når som helst melde deg av å motta markedsføring eller administrere dine markedsføringsinnstillinger på din brukerkonto eller ved å kontakte oss.

 

8. Gavekort og gaveabonnement

Vi tilbyr ikke gavekort for abonnement

9. Kundeservice og kontaktinformasjon

For å få hjelp med spørsmål du har, anbefaler vi at du sender mail til morten@mezzomedia.no

Mezzo Media AS
Organisasjonsnummer: 981 464 168
Postadresse: Postboks 15 - 3240 Sandefjord
Telefonnummer: 900 19 565

10. Oppsigelse av abonnementet

Abonnementet på KM Pluss kan sies opp når som helst, men senest 48 timer før avtaleperioden utløper og abonnementet automatisk fornyes. Oppsigelsen gjøres gjennom å kontakte kundeservice morten@mezzomedia.no 

11. Ansvar

Mezzo Media AS tilstreber å til enhver tid levere KM Pluss på en profesjonell måte. Imidlertid må Mezzo Media AS av sikkerhetsmessige, tekniske eller operative årsaker fra tid til annen gjennomføre oppdateringer og vedlikehold av KM Pluss. I disse periodene vil tjenesten kunne være utilgjengelig. Mezzo Media AS forbeholder seg også retten til å stenge tjenesten og har ikke ansvar for eventuelt tap som skulle oppstå som følge av dette. Ved langvarig utilgjengelighet kan du kreve forholdsmessig refusjon av betalingen.

Mezzo Media AS gir ingen garanti for at informasjon gitt av Mezzo Media AS eller av tredjeparter på KM Pluss til enhver tid er korrekt, komplett eller oppdatert.

KM Pluss kan inneholde lenker til tredjeparters nettsider. KM fraskriver seg ethvert ansvar for innholdet på eller tilknyttet tredjeparters nettsteder. Vi oppfordrer deg til å nøye gjennomgå brukervilkår og personvernerklæringer for alle nettstedene du besøker.

Mezzo Media AS er ikke ansvarlig for noen eventuelle skader som skulle oppstå i forbindelse med tjenesten. Dette omfatter blant annet eventuelle følgeskader, tap av fortjeneste eller forretningsmuligheter eller skader som skyldes tap av data eller tap av tilgang til KM Pluss.

 

12. Brudd på Vilkårene

Ved brudd, eller mistanke om brudd, på disse Vilkårene forbeholder Mezzo Media AS seg retten til å terminere ditt abonnement med umiddelbar virkning. I slike tilfeller vil Mezzo Media AS sende deg en orientering om dette på e-postadressen du har oppgitt ved registrering. I slike tilfeller kan Mezzo Media AS også nekte deg å opprette nytt abonnement. Slike avgjørelser er endelige.

13. Lovvalg og verneting

Denne avtale reguleres av norsk rett. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.

KM Pluss er en tjeneste levert av Mezzo Media AS.Disse vilkårene regulerer ditt kjøp og bruk av KM Pluss. 

 Kundeservice