Vilkår

Vilkår for bestilling av partnerside - annonseplass


  • Avtalen gjelder bestilling av partnerside hos klassiskmusikk.com
  • Avtalen er bindende når den er undertegnet/bestilt av kjøper, enten digitalt eller ved signatur eller bekreftet på annen måte.
  • Kjøper har forkjøpsrett av spesialplasseringer.
  • Klassiskmusikk.com har ingen erstatningsplikt overfor kjøper hvis annonsetekst/logo etc. er feil, dersom dette kunne vært oppdaget ved lesing av korrektur.
  • Dersom annonsemateriell ikke er innlevert til avtalt tid, vil kjøper uansett bli belastet avtalt annonsepris. Forskudd blir ikke refundert
  • Avtalt pris gjelder ferdig annonsemateriell fra kjøper, hvis ikke annet er avtalt.
  • Faktura utløses 10 dager etter bestilling eller ved publisering av bestilt tjeneste, om ikke annet er avtalt.

Årsavtaler er løpende med 2 mnd gjensidig oppsigelse etter endt avtale tid på 12 mnd. avtalen fornyes automatisk etter 12 mnd med nye 12 mnd. Om ikke annet er avtalt.

 Kundeservice