Foto: Andreas Dibbern
Foto: Andreas Dibbern

Ærespris til Soul Sessions Oslo

Soul Sessions Oslo mottar Danseinformasjonens ærespris 2023.


Danseinformasjonen


Soul Sessions Oslo er en arena som bygger på den kjærligheten og generøsiteten som finnes i og for street- og klubbdansfeltet, og de kjennetegnes for å jobbe kollektivt. Det brennende engasjementet, den store kompetansen og det dansekunstneriske mangfoldet dette feltet rommer, synligjøres gjennom deres mange ulike prosjekter. Tildelingen er derfor ikke bare en hyllest av alle de enkeltpersonene som opp gjennom årene har nedlagt enormt mye arbeid i Soul Sessions Oslo, men også til det miljøet organisasjonen er en plattform for.

Foto: Mikael Örtenheim.
Foto: Mikael Örtenheim.

Soul Sessions Oslo ble etablert i 2009 av dansekunstnerne Camilla Tellefsen og Mathias Jin Budtz, og i mars 2016 flyttet organisasjonen inn på Sentralen i Oslo og ble en del av deres programtilbud for barn, ungdom og profesjonelle dansekunstnere. 

Årets prisutdeling skjer fredag 27. oktober på Dansens Hus etter forestillingen Skatepark av Mette Ingvartsen. Dansekunstner og styreleder ved Danseinformasjonen, Gry Kipperberg, skal dele ut prisen.

 Foto: Mikael Örtenheim
Foto: Mikael Örtenheim

Prisen ble opprettet for å rette oppmerksomhet mot kunstarten og hedre fortjente dansekunstnere. Æresprisen deles ut til en aktør som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for dansekunsten. Prisen deles ut for 27. gang i år, og består av statuetten Pi av Dag Skedsmo og et stipend på kr 25 000.Nyheter