Allehelgen med Solistkoret og Solistkoret Ung

Tiden og slekters gang har en sentral plass når Det Norske Solistkor forener krefter med Solistkoret Ung når de igjen inviterer til allehelgenskonsert.


KM Red. I Foto: Bård Gundersen


Den har fått tittelen Lukkartid, og konserten ledes av Grete Pedersen. Temaet har en sentral plass i konserten, og er tittelen på verket som skal ufremføres. Lukkartid er komponert av Therese Birkelund Ulvo. Stykket er skrevet spesielt til Solstkoret til tekster av Ruth Lillegraven.

Tilhørerene kan følge livet til syerske Seselja som levde gjennom to verdenskriger på 1900-tallet. Seselja er borte, men «likevel høyrer vi føtene hennar over golvet», som det står i teksten. Ulike salmer trer også frem, mer eller mindre hørbare. De etterlater seg en klang av håp, trøst, lengsel og glede. 

Publikum kan også se frem til å høre noen av de mest storslåtte stykker skrevet for kor, blant annet Richard Strauss´ monumentale Deutsche motett og Arnold Schönbergs fredshymne Friede auf Erden

Konsertene finner sted i Hamar domkirke fredag 3.november, dagen etter får Tønsberg domkirke besøk før Universitetets aula står for tur søndag.Nyheter