Ole Olsen (t.v.) på Griegs Musikkfest i Bergen 1898.
Ole Olsen (t.v.) på Griegs Musikkfest i Bergen 1898.

Arktisk Filharmoni henter frem norsk operakomponist

Norsk operahistorie er eldre og mer omfattende enn vi vanligvis tenker på. Uten en nasjonal operascene før i 1957, var mulighetene for å få fremført store sceniske musikkverk små her til lands. Det betyr ikke at det ikke ble komponert operaer. En som har arbeidet intenst med å hente opp dette repertoaret i en årrekke er dirigenten Terje Boye Hansen. I årevis har han trutt og jevnt funnet frem til verkene, gått gjennom det omfattende notematerialet, satt det i stand og i noen tilfeller fått oppført og innspilt det, og alt uten noen som helst offentlig støtte.

En av de aktuelle komponistene var Ole Olsen (1850-1927) fra Hammerfest. Han er kanskje mest kjent for sin «Solefallssang» fra syngespillet Svein Uræd, som har vært mye fremført av både sangere, kor og korps, og for det symfoniske diktet Aasgaardsreien. Han komponerte fire helaftens operaer: Lajla, Stallo, Stig Marsk og Klippeøerne. Lajla ble sist fremført for over 100 år siden, Stallo i 2002, mens de to andre aldri har vært fremført.

Ole Olsen var for øvrig den som lanserte begrepet «Nord-Norge». Han var svært opptatt av å få opprettet et Nord-Norsk symfoniorkester. Det ble ikke oppnådd før 82 år etter hans død da Arktisk Filharmoni (da kalt NOSO/Nord-Norsk Symfoniorkester) ble opprettet i 2009. Orkesteret er i dag stolt over å kalle seg Ole Olsens orkester, og vil i perioden 23. – 27. oktober markere dette med et dypdykk i Olsens operaer på tre konserter i henholdsvis Bodø, Tromsø og Hammerfest.
De har naturlig nok alliert seg med Boye Hansen, som i tillegg til å dirigere konsertene vil gi et konsertforedrag om den første norskkomponerte operaen, Stig Marsk. Den hadde Olsen med seg hjem etter sine musikkstudier i Leipzig (1877-1880). Til foredraget og konsertene har han fått med seg sangerne Ingegjerd Bagøien Moe, Siv Oda Hagerupsen, Kjetil Støa, Thor Inge Falch, Ole Jørgen Kristiansen, Trond Halstein Moe og Trond Gudevold samt pianisten Jan Bjørnar Sture.

Ole Olsen 1909
Terje Boye Hansen. Foto: Tom Henning Bratlie


Nyheter