Bergenphilive 4k – ny 20 millioners avtale med Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen

Musikkselskapet Harmonien og Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen (SKGJ) har inngått en ny fem-års avtale (2023-2027) til en verdi av 20 millioner kroner for strategisk kunstnerisk og teknisk kvalitetsutvikling av strømmetjenesten Bergenphilive.

Bergenphilive er musikkselskapets digitale formidlingssatsning og har siden starten i 2014 utviklet seg som en integrert del av institusjonens virksomhet. Den tekniske videoløsningen skal nå løftes til 4K-kvalitet. 

- Vi vil, som i dag, gjennomføre ti digitale konsertproduksjoner/strømminger per sesong, hovedsakelig konserter med Bergen Filharmoniske Orkester. I satsingen inngår videre digitale festivaler, økt fokus på salg av produksjoner, økt profilering, testing av betalingsløsninger og kinovisninger, strømming til institusjoner og utvikling av digitale produksjoner rettet mot skoler, forteller BFOs kommunikasjonssjef Henning Målsnes.

Nytt utstyr
Konkret betyr den nye avtalen at utstyret som ble innkjøpt i 2014, også da med støtte fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, skiftes ut og erstattes med det til enhver tid best tilgjengelige utstyr i alle deler av produksjonen. Det nye utstyret vil leies gjennom en langsiktig avtale med Creative Technology, en ledende aktør som vil sikre Bergenphilive tilgang på best mulig teknisk utstyr (og personell) til enhver tid, samt oppdateringer og vedlikehold. 

- Vi er også glad for at Kolibri Media vil fortsette i sin mangeårige sentrale funksjon som produsent og kunstnerisk ansvarlig for det visuelle uttrykket.

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen gratulerer orkesteret med en svært vellykket digital satsing som de har vært med på siden 2014. Med den videreførte satsingen kan orkesteret nå frem til publikum også i fremtiden, og realisere sine ambisjoner om å innta en fremtredende digital posisjon i Europa.

Stort videobibliotek
Bergenphilive.no har utviklet et omfattende og unikt videobibliotek i lyd og bilde, med over 200 verk gratis tilgjengelig i både norsk og engelsk språkversjon. Ikke minst finnes et stort utvalg av norsk musikk: Grieg, Svendsen, Sæverud, Tveitt, Halvorsen, Vaage, etc. Verkene er tagget for brukervennlighet og enklere navigering til flere verk med samme komponist, dirigent eller solist. Bergenphilive.no tilbyr også tematiske spillelister eller konsertpakker, som f.eks. Griegs beste, fiolinkonserter, store korverk, norske klassikere og musikk av Harald Sæverud. Publisering av verkomtaler er under arbeid.

- Vi er takknemlig for den generøse støtten fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. Den muliggjør økt satsingen på Bergenphilive som en ledende strømmetjeneste for klassisk musikk i Norge.Nyheter