Forfatter Magnus Andersson og pianist Håkon Austbø (Foto: Ivan Tostrup)
Forfatter Magnus Andersson og pianist Håkon Austbø (Foto: Ivan Tostrup)

Bok om Messiaen-innspilling med Håkon Austbø

Serien Norske Albumklassikere har planer om å utgi en bok der musikkritiker Magnus Andersson skriver om et av 1900-tallets største og viktigste klaververk av Olivier Messiaen: Vingt regards sur l’enfant-Jesus.

Norske Albumklassikere er et crowd-fundingsprosjekt der det settes en frist for finansiering av boken. Interesserte lesere melder seg på ved å bestille boken til kr. 200 + kr. 55 i porto innen en frist. For denne bokens del går fristen ut 5. april. Det haster altså med å sikre finansieringen om boken blir noe av. Lykkes det vil den komme ut i begynnelsen av november.

Olivier Messiaens klaververk Vingt Regards sur l'enfant-Jésus (1944) er et konsentrat av komponistens tonespråk. Ikke minst skriver komponisten inn Gud, evigheten og hele sin katolske livsverden i de «Tyve blikkene», vel å merke på en måte som gjør at alle med hang til kontemplasjon over stillheten og livets store spørsmål, kan finne en fascinerende klangverden i musikkens hans.

Håkon Austbøs innspilling fra 1994 regnes som en av de aller beste. Gjennom aktiv lytting til denne legger forfatteren ut Messiaens tonespråk slik at alle, selv de uten musikkteoretisk skolering kan forstå og høre prinsippene musikken hviler på. Boken følger verkets satser i rekkefølge og tar for seg teknikker, uttrykk og symbolikk som Messiaen bruker.

Boken vil også beskrive detaljer og trekk i Austbøs tolkning av musikken. Dette gir opphav til en dialog mellom teori og klang, der forfatteren viser hvordan en fortolker som Austbø tegner Messiaens strukturer, og hvorfor tolkningen blir så vellykket til tross for at den noen ganger klinger vanskelig og krevende. Andre ganger blir Austbø så radikalt analytisk nytenkende at han generelt presenterer nye måter å forstå Messiaen på som komponist. Forfatteren har også samtalt med Austbø om hans studier med Messiaen, og denne dialogen veves inn i teksten. 

Magnus Andersson er musikkritiker i Klassekampen (2014-) og før dette skrev han for Morgenbladet i 10 år. Han har tidligere arbeidet som postdoktor og forskningsleder ved Norges musikkhøgskole. Andersson startet sin karriere som utøvende kunstner og har hovedfag som pianist fra Norges musikkhøgskole. Hans tekster er fire ganger blitt nominert til Årets Kritikk, som er et samarbeid mellom Norsk kritikerlag, Festspillene i Bergen og Norsk teater- og orkesterforening.

For deltakelse og mer informasjon om prosjektet og forfatteren, se her.

Olivier Messiaen. Foto: Yvonne Loriot-Messiaen.

 Nyheter