Boklansering i Trondheim

Tore Størvold, førsteamanuensis i musikkvitenskap, har forsket på musikk, natur og kulturell identitet på Island. 


KM Red. I Foto: Emil Kraugerud


Nå har han skrevet bok. Dissonant Landscapes lanseres på Litteraturhuset i Trondheim onsdag 4.oktober. Der vil forfatteren samtale med musikkforsker, redaktør og kritiker Ola Nordal.

 I boka gransker han musikkens evne til å skape en naturlig merkevare for en liten nasjon på kanten av Europa. Islandsk musikk fikk sitt internasjonale gjennombrudd på slutten av 1980-tallet med The Sugarcubes og Björk. I dag blir islandske artister og komponister stadig møtt med stereotypiske forestillinger om mytisk natur-musikk fra et nordlig isøde. I Dissonant Landscapes har Størvold gått inn under isen for å granske de faktiske koblingene mellom musikk, landskap og Islandsk identitet. Her fant han en mer kompleks historie. Musikken både speiler og kommenterer spenninger i det Islandske samfunnet i kjølvannet av den økonomiske kollapsen i 2008; en tid preget av eksplosiv oppbygging av naturbasert turisme, kontroversielle vann- og jordkraftanlegg, og global energi- og klimakrise. Dissonant Landscapes viser hvordan slike tema blir behandlet i en rekke spennende musikkeksempler på tvers av sjangre. 

Mer om arrangementet finner du her
Nyheter