Foto: Camillawicks.net
Foto: Camillawicks.net

Camilla Wicks

Den legendariske amerikanske fiolinisten og pedagogen Camilla Wicks gikk ut av tiden onsdag 25. november i sitt hjem i Florida, 92 år gammel.


Skrevet av Stephan Barratt-Due, Rektor og kunstnerisk leder Barratt Due musikkinstitutt


Camilla viste tidlig et usedvanlig talent og debuterte i New York allerede som 13-åring. Hun ble umiddelbart engasjert av de fremste orkestrene i USA. Etter en eksplosiv internasjonal karriere i etterkrigsårene, og som en av de første kvinnelige solistene i verdens toppsjikt, trappet hun ned sin solistkarriere til fordel for familie og hennes fem barn.

Camilla har norske aner, og følte alltid en sterk tilknytning til Norge. Daværende rektor Robert Levin brakte henne til Norges musikkhøgskole i 1974 hvor hun virket som fiolinprofessor frem til 1976. Camilla var en enestående mentor som øste generøst av sin kunnskap og erfaring. Hun viste en usedvanlig hengivenhet for hver enkelt student og for utviklingen av fagmiljøet generelt. Camilla var en fremragende ambassadør for norsk musikkliv internasjonalt og fremførte bl.a. fiolinkonserten til Klaus Egge med New York Philharmonic i Carnegie Hall. Hennes innspillinger av norske verk er omfattende.

Etter at hun flyttet tilbake til USA i 1976 har unge fiolintalenter valfartet til henne for inspirasjon og kunnskap. Med hennes jevnlige turnéer og mesterklasser i Norge, har Camilla satt varige kunstneriske spor for en hel generasjon norske musikere.  Hun ble i 1999 utnevnt til ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske Fortjenesteorden. Camilla Wicks var en kunstner med en usedvanlig og genuin stemme, et varmt menneske og en enestående venn. Det er svært mange av oss fiolinister og musikere som med ærbødig takknemlighet nå tar farvel med en fiolinist som vil gå inn i historien som en av de alle største.Nyheter