Synne Skouen og Bodil Maroni Jensen i samtale i Nasjonalbibliotekets Auditorium. Foto: Hilde Holbæk-Hanssen
Synne Skouen og Bodil Maroni Jensen i samtale i Nasjonalbibliotekets Auditorium. Foto: Hilde Holbæk-Hanssen

Den nysgjerrige lytter

Bodil Maroni Jensens bok Den nysgjerrige lytter, om og med komponisten, skribenten og kulturdebattanten Synne Skouen, kom blodfersk fra trykkeriet i Latvia til boksleppet på Nasjonalbiblioteket onsdag kveld. For Jensen har hensikten med boken vært å fremstille kulturhistorien sett gjennom et kunstnertemperament. Med spennet på 50 år, som er den perioden Skouen har vært aktiv i norsk kulturliv, ønsker også Jensen å speile viktige temaer som har vært oppe i denne perioden.


Skrevet av Hilde Holbæk-Hanssen


Hun har delt boken i to: De første 200 sidene er viet samtaler mellom tre personer: Jensen selv, Skouen av i dag og Skouen gjennom sin skribentvirksomhet som kritiker i Arbeiderbladet (1969-1987), redaktør av Ballade (1977-1986), spaltist i Aftenposten (2001-2020) og en særdeles aktiv bruker av Facebook siden 2009; i samtalene konfronteres Skouen med sin skrivende fortid. Men det er også kapitler om hennes år i NRK (1993-2001) der hun gikk av som kultursjef i protest mot både budsjett og den retningen statskringkasteren var på vei (noe som fikk Harald Stanghelle i Aftenposten til prompte å engasjere henne som spaltist), dertil hennes år som leder av Norsk Komponistforening.

Den første delen avsluttes med kapittelet: På tide å holde kjeft? – noe man kan anta ikke kommer til å skje… Til det er uttrykksbehovet altfor stort, hvis man kan forstå samtalen på podiet i Nasjonalbiblioteket rett. - Jeg har behov for å uttrykke imperativer både skriftlig og musikalsk, fastslo hovedpersonen.

Den andre delen, med tittelen Det nysgjerrige blikket, gjengir 39 små og store artikler fra Skouens skribentvirksomhet i omvendt kronologisk rekkefølge, fra 2020 til 1974, både fra de nevnte og andre medier, festskrift, foredrag – og Facebook. Her byr Skouen på et vidt spekter av temaer, fra komponister og musikerpersonligheter som Mortensen, Nordheim, Ørbeck, Stockhausen, Gubaidulina, Ingrid Bjoner, Michael Jackson og Miles Davis til Shabana Rehman, Kjartan Fløgstad, Sissel Benneche Osvold, og generelle artikler om kulturpolitikk og kritikkens fravær.

Synne Skouens musikalske imperativer fikk også presentert seg, i form av to klaverstykker fremført av Reidun Askeland: Hils Domitila! fra 1980, inspirert av den bolivianske menneskerettighetsforkjemperen som gjorde sterkt inntrykk på den internasjonale kvinnekonferansen i København samme år. Domitila var tilstede med stor risiko for eget liv da hun returnerte til hjemlandet, og Skouen ønsket å sende en slags radiofonisk hilsen til den modige kvinnen. Det andre stykket var Vent!, komponert i 2004 for flygel og telefonkatalog. Sistnevnte skal ligge og holde nede en del basstangenter, noe som på den ene siden gir noen fine klanger i instrumentet, og på den andre gir våre dagers pianister visse utfordringer. Og: verket krever en egen «telefonkatalogholder» sittende på bladvenderplassen.

Og da gjenstår det bare å lese boken!

 

Coverforo: Euishin Kim/Det Norske Kammerorkester

 Nyheter