Foto: www.detnorskejentekor.no
Foto: www.detnorskejentekor.no

Det Norske Jentekor jubilerer og urfremfører

Det Norske Jentekor jubilerer. 26.mars markerer de 75 år – i Universitetets Aula. Konserten gjentas i Nidarosdomen 4.april.

Koret er opptatt av å bestille og fremføre ny musikk, og kveldens hovedverk er urfremføringen av Ståle Kleibergs Å høyra til. Verket er skrevet til Det Norske Jentekor og strykekvartetten Saphir. Tilhørende tekst er av Helge Torvund. Om verket skriver komponisten:

Uansett hva vi deler, er det å være sammen om noe en grunnleggende og vesentlig kvalitet ved det å være menneske. Den pandemiskapte unntakstilstanden ble en kraftig påminnelse om dette. Plutselig var det å være sammen ikke lenger en selvfølge. Skoler, arbeidsplasser og offentlige møteplasser ble stengt – etter hvert delvis gjenåpnet, men med sterk regulering av samværsformene. Til og med privatsfæren ble regulert. Eldre ble mer eller mindre isolert fra sine nærmeste, og det ble innført restriksjoner på hvor mange som kunne være sammen når livets merkesteiner skulle markeres – de gledelige, som bryllup og barnedåp, såvel som de sørgelige. Ved inngangen til 2022 er pandemien på hell, men problematikken er ikke blitt mindre aktuell. I Ukraina rives familier i stykker. Millioner må flykte fra stedet og menneskene de hører til. Andre må bli igjen for å kjempe. Verdien av tilhørighet, av «Å høyra til», er tydeligere enn noensinne.

I tillegg skal Aspirantkoret urfremføre Inn i skogen/Spor. Dette verket er komponert av et av korets tidligere medlemmer, Sigyn Sandergren. Tekten er av Ruth Lillegraven.

På programmet står også Kärlekens lov av Knut Nystedt, et verk som har vært på korets repertoar lenge.

Anne Karin Sundal-Ask er kunstnerisk leder for Det Norske Jentekor.

Kvartett Saphir har sitt utspring i Barratt Due Unge Talenter, og er tilknyttet Ung Kvartettserie, Oslo Quartet Series. Den består av Philippe Jayer, fiolin, Amanda Noor Vatn, fiolin og bratsj, Torje Gunvaldsen Råbu, fiolin og bratsj og Iris Kalliovirta, celloNyheter