Astrid Kvalbein (Foto: privat) og Ragnhild Berstad (Foto: Finn Daniel Raaen)
Astrid Kvalbein (Foto: privat) og Ragnhild Berstad (Foto: Finn Daniel Raaen)

Digital salong i nyMusikk

Hvor finner man de nye klangene? Kan man danse en lyd? Hvordan kan språk endre forestillingen om hva musikk er? Samtidsmusikk handler ofte om å finne nye måter å lage musikk på. Den bidrar også til nyskaping i samspill med andre kunstneriske uttrykk. Arbeidet med å skape lyd kan ha uendelig med innfallsvinkler. Noen av dem kommer frem i samtale med seks kunstnere i nyMusikks tre digitale salonger denne høsten, i form av ferdig innspilte videoer.

- Med Digital salong brukar me koronatida som ei ramme for å dyrka den intime samtalen, og inviterer derfor norske komponistar, utøvarar og forskarar til samtaler rundt tre ulike kunstnerskap, sier nyMusikks kunstneriske leder Bjørnar Habbestad. - Gjestene er sett saman som utfyllande og kontrasterande par av aktørar med forskjellige roller i samtidsmusikkfeltet. På denne måten ønsker me å gjera samtalane meir tilgjengelege for fleire.

Første salong publiseres mandag 31. august med komponisten Ragnhild Berstad og musikkviteren Astrid Kvalbein. Berstad er gitaristen som ble musikkpedagog og deretter komponist. Hun er inspirert av både spektralmusikk og folkemusikk, så vel som asiatisk kunstmusikk. Hun er opptatt av de små lydene – støyen og lydene som omgir oss til daglig og i naturen. Sammen med musikkforsker, sanger og skribent Astrid Kvalbein vil man komme tettere på Berstads jakt på klangene.

De to neste salongene finner sted 11. og 21. september med henholdsvis Fredrik Rasten/Lasse Marhug og Ignas Krunglevičius/Ane Marthe Sørlien Holen.

Mer om samtalene og tidspunktene for Digital Salong finner du her.Nyheter