Dirigenten Tabita Berglund var den første deltakeren som deltok i Opptakt. Foto: Nikolaj Lund
Dirigenten Tabita Berglund var den første deltakeren som deltok i Opptakt. Foto: Nikolaj Lund

Dirigentløftet søker nye talenter

Unge dirigenter med ambisjoner har fra i dag av anledning til å søke på eliteprogrammet i det nasjonale talentutviklingsprogrammet Dirigentløftet.

Dirigentløftet, som er opprettet av Talent Norge og Sparebankstiftelsen, er en langsiktig satsing som tar sikte på å heve nivå, dyrke kompetanse, øke status, skape samarbeid og bidra til økte karrieremuligheter for norske dirigenter. Det er plass til inntil 10 kandidater i elitesatsingen som består av Dirigentforum og lanseringsprogrammet Opptakt.

Dirigentforum er et utviklingsprogram for talentfulle dirigenter med ønske om en profesjonell karriere. Det tas opp inntil 9 kandidater. Deltakerne får veiledning av ledende internasjonale pedagoger og maestroer som en del av programmet.

I Opptakt tas det bare inn én kandidat, som står på spranget til en potensiell internasjonal karriere. Deltageren får et opplegg med individuell, skreddersydd veiledning basert på deltakerens egne ønsker og kunstneriske profil.

Kandidatene tas inn for to år og må forplikte seg til å prioritere samlingene (5-6 helgesamlinger, besøk hos de profesjonelle orkestrene), være godt forberedt til disse, samt å delta inn i Dirigentløftet med eget bidrag inntil fem dager i løpet av året.

Det stilles ingen formelle krav til søkerne, men de reelle kravene er høye. Søknad skal leveres med CV, motivasjonsbrev og video. 10-12 søkere velges ut til prøvedirigering.

Øvre aldersgrense er 30 år for Dirigentforum og 35 år for Opptakt. Innkommende søknader vurderes av Dirigentløftetets faglige råd som velger ut kandidatene til prøvedirigering med Trondheim Symfoniorkester i august. Kandidater som plukkes ut til prøvedirigering vurderes av en jury bestående av Faglig råd, samt representanter for alle landets symfoniorkestre.

Søknadsfristen er 10. juni.

Informasjon om søknadsprosess finner du her.



Nyheter