Lise Davidsen ga stipendiet "Det var her det begynte" til Sandefjord vgs i mai. Foto: Jonathan Vivaas Kise/Spellemannprisen

Fare for musikklinjene i Vestfold og Telemark

Lise Davidsen ga stipendiet "Det var her det begynte" til Sandefjord vgs i mai. Foto: Jonathan Vivaas Kise/Spellemannprisen
Lise Davidsen ga stipendiet "Det var her det begynte" til Sandefjord vgs i mai. Foto: Jonathan Vivaas Kise/Spellemannprisen

Fare for musikklinjene i Vestfold og Telemark

I forbindelse med kåringen av «Årets internasjonale suksess» i Spellemannpristildelingene i mai, ga vinneren Lise Davidsen stipendiet på kr. 100.000 som fulgte med, med tittelen «Det var her det begynte», til Sandefjord videregående skole. Stort tydeligere kan det neppe uttrykkes hva dette undervisningstilbudet har betydd for vårt største internasjonale operafenomen for tiden, som synger for utsolgte hus på The Metropolitan, Covent Garden og i Bayreuth.

Svaret på dette fra fylkesadministrasjonen i Vestfold og Telemark er forslag om drastiske kutt og nedleggelser av musikk, dans og dramalinjene i hele fylket – blant annet 45 plasser ved musikklinjen på Sandefjord videregående skole. Man kan spørre seg om fylkespolitikerne forstår konsekvensene. Å redusere musikktilbudet på videregående-trinnet betyr ikke bare at skoletilbudet reduseres. I stedet for å satse på og bygge videre på en opparbeidet kompetanse på lærersiden, velger man å redusere den, med de konsekvenser det får for hele musikklivet i regionen.

I forrige uke omtalte vi reduksjon på musikkområdet i forslaget til Oslo-budsjett. Det meldes om flere kommunale musikk-budsjettkutt i år. Er vi inne i en trend?Artikler