Georg Buljo. Foto: Julia Nagle
Georg Buljo. Foto: Julia Nagle

Georg Buljo og Det Norske Jentekor

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival presenterer på torsdag 21. oktober verket OKTAN i Kulturkirken Jacob i Oslo. Verket ble nylig urfremført med redusert besetning i Harstad, men dette blir første gang verket fremføres med fullt kor og band, nærmere bestemt Det Norske Jentekor med dirigent Anne Karin Sundal-Ask, Georg Buljo, Per Willy Aaserud og Christian Svensson.

Georg Buljo har skrevet musikk og tekst basert på samiske tradisjoner med musikalske virkemidler fra joiketradisjonen. Koret skal ikke joike, men musikken har elementer fra joik. Det tekstlige materialet i OKTAN bygger på prinsippene fra dájahus, ordene i den tradisjonelle joiken. Det brukes få ord, korte eller halve setninger, slik joikens tradisjon er.

OKTAN belyser det å være menneske i et fellesskap. I den samiske tradisjonelle levemåten bruker man ordet siida om hvordan man organiserer storfamilien bestående av familier som samarbeider om næring. Et annet sosialt aspekt ligger i begrepet verdde. En verdde er en god hjelper, en ekstra god venn som bidrar med arbeid og støtte ved behov, uten å være en del av familien. Funksjonen går begge veier. Disse sosiale aspektene vil bringes inn i det musikalske som sosiale referanser til samhold og menneskelig gjensidig avhengighet.

For mer informasjon, se her.

Det Norske Jentekor. Foto: Oslo kommune-Sturlason

 Nyheter