Oppe fra venstre: Eivind Gullberg Jensen, Anne.Marie Ørbeck, Knut Vaage og under Amalie Stalheim
Oppe fra venstre: Eivind Gullberg Jensen, Anne.Marie Ørbeck, Knut Vaage og under Amalie Stalheim

Helnorsk program i Bergens-Filharmonien

I kveld strømmes en helnorsk konsert med Bergen Filharmoniske Orkester dirigert av Eivind Gullberg Jensen. Konserten har også en sterk Bergenstilknytnig; både komponister, solist og dirigent bor – eller har bodd mesteparten av livet – i byen. På programmet står Knut Vaages nye cellokonsert Relieff og Anne-Marie Ørbecks Symfoni i d-moll fra 1945.

Alle som ble skuffet da urfremførelsen av Knut Vaages cellokonsert med Amalie Stalheim og Kringkastingsorkestret ble avlyst for tre uker siden, får en ny mulighet; konserten urfremføres i stedet nå. Som kollega av Amalie Stalheims far, har Vaage fulgt hennes musikalske utvikling siden barndommen, og tittelvalget er inspirert av dette:

- Et godt relieff kjennetegnes tradisjonelt av at motivet blir løftet fram presist, detaljert og tydelig. Da er det gunstig å kjenne motivet godt. Gjennom kontrasterende, virtuose partier fra solistens side skapes en dynamisk bølgeform. Formmessig består komposisjonen av ni mindre relieffer, og mellom hvert av dem hører vi mellomspill, men før det siste kommer solistens kadens – omfattende og oppsummerende og et hovedmotiv verdig, forklarer Vaage.

Kveldens andre komponist, Anne-Marie Ørbeck tilbrakte hele sitt voksne liv i Bergen. Hun debuterte som pianist i Oslo i 1933 og dro deretter til Berlin for å studere videre. Der fikk hun blant annet undervisning i komposisjon, og debuterte som komponist i Berlin i 1938 med en concertino for klaver og orkester, der hun selv var solist. Hun er også en av få norske komponister som har studert med Nadia Boulanger i Paris og Hanns Jelinek i Wien.

Ørbeck er den første kvinnelige norske komponist, og så vidt vites hittil også den eneste, som har skrevet en symfoni for stort orkester. Verket ble urfremført av Musikselskabet Harmoniens Orkester og Carl von Garaguly i 1954. Med unntak av en fremførelse i 1971 og Norsk Komponistforenings plateinnspilling, har den ellers hatt en beskjeden tilværelse i norsk musikkliv. Ved fremførelsen i 1971 skrev Bergens Tidendes musikkanmelder Bjørn Kolstad i Bergens Tidende at man «gjennom de tre satser hyppig fylles av beundring over hennes orkestrale håndlag og formale kunnskaper. Temaene lar seg lett gripe, og holdes uten vansker fast i minnet gjennom det som videre skjer. Ofte kan en glede seg over partier der de klanglige virkemidler kjennes riktig og naturlig disponert, og hun kan skrive en polyfon sats som imponerer. Et livlig temperament finner hun også uttrykk for».

Konserten strømmes på Bergenphilive.no kl. 19.25 i kveld.Nyheter