Joan Harris er død

Tidligere ballettsjef ved Den Norske Opera, Joan Harris gikk bort 28. august, 100 år gammel.

Harris (født 26.3.1920 i London) ble ansatt som ballettdanser ved Saddlers Wells Theatre i London i 1935. Under krigen var hun solodanser ved det turnerende International Ballet Company. Fra 1947 var hun involvert i en rekke filmproduksjoner som danser, koreograf og ballettmester og samarbeidet blant andre med Gene Kelly. Fra 1954 til 1961 var hun ballettmester ved Bayerische Staatsoper i München.

I 1961 tiltrådte hun som ballettsjef ved Den Norske Opera, en stilling hun hadde i fire år der hun bygget opp corps de ballet. Hun hentet inn kjente koreografer som Birgit Cullberg, og hun benyttet norsk samtidsmusikk av komponister som Arne Nordheim. Da åremålsperioden var over, valgte Harris å bygge opp og lede Den Norske Operas Ballettskole, som hadde til hensikt å utdanne dansere til Nasjonalballetten. Skolen var først et fritidstilbud, men i 1968 ble den utvidet med et fulltids studium for dansere og pedagoger, noe som fikk stor betydning for norsk dansemiljø. I kjølvannet av den nye utdannelsen ble det opprettet ballettskoler over hele landet og frilansmiljøet for dansere og koreografer ble betydelig styrket.

Da heldagsstudiet ved Operaen ble lagt ned i forbindelse med at Statens Balletthøgskole ble opprettet i 1979, fulgte Joan Harris med dit og ble etter hvert lektor i klassisk ballett, en stilling hun hadde til 1988, hvoretter hun bosatte seg i England.

Joan Harris ble i 1988 utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske Fortjenstorden og mottok i 2001 Danseinformasjonens ærespris for sin innsats for dansekunsten i Norge. Hun var også æresmedlem av The Royal Academy of Dancing.Nyheter