Stine Sørlie og Jørgen Karlstrøm. Foto: Renate Madsen
Stine Sørlie og Jørgen Karlstrøm. Foto: Renate Madsen

Komponistforeningen klager til Kringkastingsrådet

Hverken NRKs sjefer, Kulturdepartementet eller Medietilsynet vil ta ansvar for musikkdekningen i NRK. Norsk Komponistforening har derfor sendt en formell klage til Kringkastingsrådet.  

Kritikken av NRKs musikkdekning har, ifølge foreningen, vært like omfattende og langvarig som kanalens kutt i musikkjournalistikken. Jørgen Karlstrøm og Stine Sørlie, styre- og nestleder i Norsk Komponistforening, mener det er helt nødvendig med en politisk diskusjon om NRKs oppdrag og samfunnsansvar for kulturen og musikken. De hevder NRK ikke oppfyller sitt kulturelle oppdrag som allmennkringkaster i henhold til NRK-plakaten.

- NRK har ansvar for å tilby nyheter, aktualiteter og kulturstoff for alle. Vi ser en motsatt utvikling, NRKs musikkprofil svarer ikke til de krav og forventninger om redaksjonelt innhold, mangfold i kunstneriske uttrykk og bruk av norsk musikk, som NRK er omfattet av. Etter en runddans mellom NRK, Kulturdepartementet og Medietilsynet, hvor ingen tar ansvar, men i stedet peker på hverandre, klager vi til Kringkastingsrådet, uttaler Jørgen Karlstrøm.

Manglene på musikkfeltet oppsummerer han i følgende punkter: 

.        NRK står ikke for bredde og mangfold i musikken

·        Norske opphavere får ikke spillerom

·        Redaksjonelt innhold om musikk er blitt borte

Ifølge Komponistforeningen vil kulturminister Abid Raja vente med en gjennomgang av NRKs oppdrag til 2023. Til nettavisen Ballade viser han til prinsippet om armlengdes avstand, og sier «… det er Medietilsynet som vurderer om NRK overholder styringssignalene. På den bakgrunn er det ikke naturlig at jeg som kulturminister uttaler meg om NRKs programmer eller om NRK oppfyller sine forpliktelser».   

- Dersom NRKs oppdrag ikke vurderes av Kulturdepartementet før i 2023, blir Kringkastingsrådets behandling desto viktigere, mener Komponistforenigen. - Spørsmålet kan ikke bli hengende i luften i flere år. Lytterne har krav på et bedre tilbud enn det NRK leverer i dag

Norsk Komponistforening er i stadig vekst, både i antall medlemmer og i kunstnerisk mangfold og genrebredde. Medlemmene skaper lydkunst, installasjoner, orkestermusikk, kammermusikk, kor- og vokalmusikk, elektronisk musikk, performance, støy, jazz, scenisk musikk og filmmusikk. Norsk Komponistforening er medlem av den europeiske komponistorganisasjonen ECA (European Composer and Songwriter Alliance).

Den omfattende klageteksten tar for seg grunnlaget for klagen, NRKs profil på radio og TV, forslag til hva som bør gjøres og en omfattende oversikt med lenker til kronikker og innlegg i norsk presse om problematikken fra 2001 til 2021.

Hele klagen kan leses her.Nyheter