Foto: Kvant1
Foto: Kvant1

«Kontrapunkt» vinner i Bergen

Vinneren av arkitektkonkurransen for det nye Griegkvartalet i Bergen er klart.


Red.


«Kontrapunkt» blir den nye storstua i Griegkvartalet. Arkitektfirmaet Henning Larsen Arcitects har levert vinnerbidraget.

Ambisjonen er at det nye musikkteateret i åpner i 2030/31.

- I konkurranse med de andre gode prosjektene vinner Kontrapunkt fordi dette prosjektet har best samspill med eksisterende Grieghallen. De to byggene vil fremstå fantastisk både sammen og hver for seg, sier juryleder Anne-Grete Strøm-Erichsen i en pressemelding. 

Ambisjonen er at det nye musikkteateret skal kunne åpne i 2030/31.
Bilde: Kvant1

Gode løsninger

Jurylederen peker dessuten på at Kontrapunkt inneholder en rekke andre gode løsninger som publikumsadkomst og logistikk, både når det gjelder Grieghallen og det nye musikkteateret.

- Vinnerutkastet Kontrapunkt vil transformere det store rommet langs Grieghallen til et aktivt og levende byrom. Det blir et visuelt åpent og inviterende bygg med en unik utforming. Musikkteatret vil dessuten ha en best mulig og naturlig romakustikk, forteller Strøm-Erichsen.  

Målet er at det nye musikkteateret skal ha best mulig romakustikk.
Bilde: Kvant1

Gryteklart i 2025

- Løsningsforslaget «Kontrapunkt» vil bli lagt til grunn for det videre arbeidet. Vi ønsker nå å videreutvikle prosjektet til et såkalt «gryteklart» nivå, slik at en endelig beslutning om realisering kan fattes i 2025, med sikte på ferdigstillelse i løpet av fem år, forteller Bernt Bauge, administrerende direktør i Musikkselskapet Harmonien og jurymedlem. 

I samme pressemelding forteller Hilde Nordskogen, direktør for Henning Larsen Norge:

- Griegkvartalet har potensiale til å bli en destinasjon i seg selv. Det vil være et byrom som er knyttet til de musikalske institusjonene på en måte ingen andre byrom i Bergen kan. 

Hun fortsetter: 

- Å plassere et nytt musikkteater ved siden av Grieghallen er ingen enkel oppgave. Vi skal respektere og ivareta byggets historie og identitet, samtidig som vi legger til nåtidens kunst, kultur og behov. Det handler om å bygge videre på historien uten å lage en kopi av fortiden. Det gjør vi med en utforming som ikke konkurrerer, men tilføyer seg som et arkitektonisk kontrapunkt til førstefiolinen, Grieghallen 

Det blir både utstillingsarealer og kafé i tillegg til den nye salen.
Bilde: Kvant1
Salen i det nye operahuset vil ha plass til 1015 tilskuere med orkestergrav, i tillegg til 140 plasser til over graven.
Bilde: Kvant1

Musikkteateret 

Salen er dimensjonert for 1015 tilskuere med den store orkestergraven, og et tillegg på 140 tilskuere med ekstra stolrader over orkestergrav. Salen har god universell utforming.

Det etableres nye utstillingsarealer under den nordlige delen av Edvard Griegs plass med et samlet utstillingsareal på 3570 kvadratmeteter.

Foajéarealet skal sammenkobles til byen med to inngangspartier – både gjennom dagens inngang ved 1. etasje i Grieghallen og en ny atkomst fra Edvard Griegs plass.

Mot Strømgaten er det planlagt en kafé med et sørvendt og skjermet uterom foran.

En prøvesal vil bli plassert i tilknytning til fellesarealene. Den blir fleksibelt utformet for flerbruk utover prøveformål, som formidlings- og fremføringsarena samt konferanser og eventer. Denne salen har en spilleflate tilsvarende hovedscenens mål, 16x16 meter, og er utstyrt med teleskopamfi med plass til 140 sitteplasser.

Vinnerforslaget er utformet i samarbeid med Rambøll Norge på rådgiverfagene. 

Henning Larsen har tidligere tegnet blant annet utvidelsen av Opera Bastille (Paris).

 

 Nyheter