Tora Augestad og Bror Magnus Tødenes er solister i Kringsseilerrekviem. Foto: Thomas Kolbein Bjørk Olsen og Bertil Tødenes
Tora Augestad og Bror Magnus Tødenes er solister i Kringsseilerrekviem. Foto: Thomas Kolbein Bjørk Olsen og Bertil Tødenes

Krigsseilerrekviem i Operaen

75 år etter frigjøringen får de norske krigsseilernes opplevelser under 2. verdenskrig et musikalsk uttrykk gjennom Bjørn Morten Christophersens Krigsseilerrekviem, som urfremføres på Den Norske Opera & Balletts Hovedscene søndag 8. november.

Christophersen har latt krigsseilernes opplevelser, lidelser, offer og traumer finne en musikalsk form. Tekstene er i stor grad basert på nedtegnelser fra sjøfolkene selv; sterke skildringer hentet fra brev og dagbøker, ofte notert like etter at de rystende begivenhetene fant sted. 

- Jeg håper Krigsseilerrekviem kan hjelpe oss å forstå hva sjøfolkene måtte leve gjennom i krigsårene, og ikke minst hva konsekvensene for dem og familiene deres ble resten av livet, sier Bjørn Morten Christophersen.

Krigsseilerne ble sviktet av det offisielle Norge etter krigen, noe som først ble beklaget på begynnelsen av 2000-tallet. Derfor borer verket seg også inn i et nasjonalt traume. Men sitt rekviem ønsker Christophersen å bringe tilhørerne nær sjøfolkene, både som enkeltpersoner og som gruppe. Deres vesentlige bidrag gjennom to verdenskriger er også et håpets budskap i dag, 75 år etter frigjøringen i 1945.

Bjørn Morten Christophersen har gjennom flere år arbeidet med verket, som er skrevet spesielt for Kongelige norske marines musikkorps, Operakoret, sangsolistene Tora Augestad, Bror Magnus Tødenæs, Magnus Ingemund Kjelstad, Jens-Erik Aasbø og dirigenten Bjarte Engeset. Kongelige norske marines musikkorps har gjennom flere generasjoner engasjert seg i kampen for krigsseilernes sak, blant annet gjennom sin støtte til Konvoibyen i Risør. Konserten i Operaen er et høydepunkt i markeringen av korpsets 200-års jubileum.

Konserten sendes direkte i NRK Klassisk fra kl. 17.30.

Kongelige norske marines musikkorps

 Nyheter