Foto: Beate Styri

Lars-Erik ter Jung er Årets utøver 2023

Foto: Beate Styri
Foto: Beate Styri

Lars-Erik ter Jung er Årets utøver 2023

Fiolist og dirigent Lars-Erik ter Jung får prisen for sin innsats for norsk samtidsmusikk over lang tid


Red.


Norsk Komponistforening har delt ut prisen "Årets utøver" siden 1985. Prisen går til en utøver eller et ensemble, på høyt profesjonelt nivå, som har gjort en særlig innsats for norsk samtidsmusikk det siste året eller over en lengre periode.

Juryens begrunnelse:

Årets utøver har spilt en viktig rolle for ny norsk musikk i lang tid. Han debuterte som utøver i 1980. Fra rundt år 2000 har han markert seg som dirigent og ensembleleder. I denne rollen har han bestilt, framført og lydfestet verker av mange nålevende komponister. Han har ledet de fleste norske orkestre og samtidsensembler, og han har startet og drevet flere egne ensembler og prosjekter med fokus på ny musikk. Dette arbeidet fyller nesten 20 album, og han er stadig en drivkraft for nye generasjoner av komponister. Årets utøver kan regnes som en nestor i faget. Hans store innsats viser en trang og evne til å drive feltet framover.

Overrekkelsen fant sted i NRK Spillerom søndag 21. april. Morten Christophersen, leder i Musikkfaglig utvalg, leste utvalgets begrunnelse ved overrekkelsen. I sendingen kan man også høre programleder Kristin Kverndokk i samtale med prisvinner Lars-Erik ter Jung, og de tre vinnerne av Årets verk 2023 som også mottok priser i samme program.

Årets utøver mottar en pengegave på totalt 100 000 kroner til nye konserter eller aktiviteter som fremmer norske nålevende komponister.

I fjor var det gitarist Ole Martin Huser-Olsen som vant den gjeve prisen.Nyheter