Den Danske Strygekvartet ble utstyrt med pulssensorer og mocap-drakter (en bevegelsessporingsteknologi, som sporer musikernes bevegelser) samt eye tracking glasses (blikksporingsbriller). Foto: Universitetet i Oslo
Den Danske Strygekvartet ble utstyrt med pulssensorer og mocap-drakter (en bevegelsessporingsteknologi, som sporer musikernes bevegelser) samt eye tracking glasses (blikksporingsbriller). Foto: Universitetet i Oslo

MusicLab Copenhagen får Danmarks Radios P2-pris

Music Lab Copenhagen er et dansk-norsk samarbeid mellom Den Danske Strygekvartet, forskeren Simon Høffding og RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhytm, Time and Motion ved Universitet i Oslo, ved Alexander Jensenius og Solveig Sørbø. Prisen blir delt ut fredag 4. februar.

I prosjektet har MusicLab og kvartetten samlet inn fysiologiske data fra 163 publikummere mens kvartetten (som også var utstyrt med sensorer som målte deres fysiologisk og biometaniske data) spilte verker av blant annet Beethoven og Schnittke. Et par dusin norske musikkforskere var involvert. I tillegg gjennomførte Simon Høffding et fenomenologisk forskningsprosjekt med kvartetten. 

Utgangspunktet er følgende: Å spille og lytte til musikk forandrer bevisstheten og øker livskvaliteten. Ut fra denne tesen har Simon Høffding og Den Danske Strygekvartet hatt et lengre samarbeid, som i oktober 2021 kulminerte i konserten MusicLab Copenhagen i samarbeid med RITMO. Resultatene inngår nå i et tverrfaglig forskningsprosjekt, som omfatter både psykologi, filosofi og en rekke andre fagområder. Forskerne arbeider med å avdekke musikalsk fordypelse, følelsen av «å bli beveget» samt psykologien og fysiologien som er i spill når vi «er sammen i musikken».

En film om Høffdings forskningsprosjekt kan ses her.
Opptak av selve konserten her.
Prisutdelingen fredag 4. februar kl 19:30 kan finnes her.

 Nyheter