Joachim Kwetzinsky Foto: Dag Fosse

Norsk Tonekunstnersamfund tilbyr mentorordning

Joachim Kwetzinsky Foto: Dag Fosse
Joachim Kwetzinsky Foto: Dag Fosse

Norsk Tonekunstnersamfund tilbyr mentorordning

Norsk Tonekunstnersamfund er en interesseorganisasjon for solister, kammermusikere og dirigenter innen klassisk musikk, som ble stiftet i 1912. 


KM I Foto: Dag Fosse


Foreningen, som i dag har rundt 200 medlemmer som alle kan vise til en solistisk eller kammermusikalsk karriere, starter i disse dager en mentorordning for klassiske musikere, hvor dens medlemmer tilbyr seg å være mentorer for klassiske musikere (gjerne tidlig i karrieren) som ønsker noen å sparre med, eller trenger råd om karrierevalg. 

- Mentorforløpet vil bestå av 3 møter à 2 timer, hvor mentoren vil kunne være en sparringpartner, gi feedback på musikalske spørsmål eller råd om karrierevalg, forklarer foreningens styreleder Joachim Kwetzinsky.    

Første søknadsfrist er 1. november. 

Mer informasjon finner du her (www.ntks.no/mentor)Nyheter