Fra fjorårets avslutning. Foto: Bergen Nasjonale Opera
Fra fjorårets avslutning. Foto: Bergen Nasjonale Opera

Opera ved fjorden 2022

Bergen Nasjonale Operas årlige sommerakademi for sangere, orkestermusikere, repetitører og dirigenter under utdanning finner sted i Os i Vestland fra 25. juni til 2.juli. Der vil tretten sangere, tre dirigenter, to repetitører og over 30 orkestermusikere fra tretten land samles for å innstudere operarepertoar. I år vil blant annet Puccinis enakter Gianni Schicchi stå på programmet. 

- Hovudsakleg rettar me oss mot norske talent, samstundes merkar me ei stor internasjonal interesse for akademiet, seier operasjef Eivind Gullberg Jensen. Eg vil seia at me har fått ein god miks innanfor alle disiplinar. Eg vil leggja til, at sjølv om det er viktig for oss å ha ei stor norsk deltaking på akademiet, er det minst like viktig at studentane i ung alder får eit internasjonalt nettverk, får treffa studentar frå andre musikkmiljø, og soleis drar vekslar på likesinna frå andre kulturar. Det var mange kvalifiserte søkjarar, og vi måtte dessverre skuffe ei rekkje unge talent som ikkje fekk plass i årets akademi. Samstundes er det ei stor glede å ynskje velkomen talenta som er blitt tildelt plass, forteller operasjef Eivind Gullberg Jensen.

Resultatet kan oppleves i Oseana kunst- og kulturhus 2. juli.

For mer informasjon, se her.Nyheter