Direktør Ingrid Røynesdal takker for Oslo bys kulturpris 2019. Foro: Oslo kommune/Sturlason
Direktør Ingrid Røynesdal takker for Oslo bys kulturpris 2019. Foro: Oslo kommune/Sturlason

Oslo bys kulturpris til Oslo-Filharmonien

Oslo-Filharmonien mottok i går Oslo bys kulturpris for 2019 av ordfører Marianne Borgen og leder av kommunens kultur- og undervisningsutvalg Eivor Evenrud i Oslo rådhus. Prisen er på kr. 100.000 og et diplom.

Oslo-Filharmonien tildeles kulturprisen for å sette Oslo på kartet som kulturby gjennom sin over 100-årige innsats for Oslos kulturliv gjennom utallige konserter på forskjellige arenaer for publikum i alle aldre, og med sin turnévirksomhet.

Marianne Borgen la i sin tale vekt på Oslo-Filharmoniens betydning for byen:

- Oslo er en liten by med et på flere måter stort orkester; det består av over 100 musikere og er et av verdens ledende symfoniorkestre. Orkesteret spiller årlig 60-70 konserter i Oslo, hovedsakelig i Oslo konserthus, men også på andre arenaer i byen, herunder gratis utendørskonserter på Myraløkka og på Slottsplassen. I jubileumsåret 2019 har OFO utvidet virksomheten nasjonalt, internasjonalt og i nærområdene, blant annet med en rekke bydelskonserter, og hadde sitt nest beste publikumsår noensinne. Orkesteret har i tillegg gjort en rekke plateinnspillinger.

Administrerende direktør Ingrid Røynesdal ga i sin takketale uttrykk for stor takknemlighet overfor Oslo kommunes politikere og byråkrater som har støttet orkesteret gjennom de 100 årene: - For oss er det ekstra stas å bli satt pris på av byen vi er så stolte over.

Hun pekte videre på at et orkester består av mange enkeltindivider, der musikerne bruker sin fritid på å dirigere korps, undervise og inspirere et bredt musikkliv:

- Toppen er en forutsetning for bredden. Men bredden er også en forutsetning for toppen! Vi lever i merkelige tider nå. I fjor nådde vi 30.000 mennesker i august, nå har vi bare lov til å ha 200 publikummere inne av gangen. Musikerne har derfor tatt initiativ til at vi spiller konsertene to ganger.

Røynesdal avsluttet med å takke på vegne av «Norges største liveband» – med en oppfordring om at et nytt konserthus på Filipstad blir realisert.Nyheter