Foto: Lars Gunnar Liestøl
Foto: Lars Gunnar Liestøl

Pål Svendsberget fortsetter som direktør i Kristiansand Symfoniorkester

Pål Svendsberget har takket ja til stillingen som direktør for Kristiansand Symfoniorkester (KSO) med fire nye år. 


Red.


Svendsberget har vært engasjert som direktør siden 1. desember 2022, og sier det har vært et stort ønske å fortsette det arbeidet han har påbegynt i orkesteret; «Da jeg begynte hadde jeg to viktige fokusområder for orkesteret; god kunstnerisk utvikling og orkesterets betydning for regionens befolkning. Dette arbeidet har vi kommet langt med, men jeg ser fortsatt store muligheter. Her har jeg lyst til å bidra.» 

Kildens administrerende direktør, Harald Furre, er svært tilfreds med ansettelsen; «Med sin bakgrunn viser Pål Svendsberget grundig forståelse for ledelse av et orkester, for Kildens spesielle organisasjon og orkesterets rolle i Kilden. Han viser en offensiv holdning når det gjelder utvikling av KSO og har klare ambisjoner. Jeg er trygg på at Pål vil lede KSO videre på en god måte.» 

Det siste året har vært krevende for Kilden og orkesteret, med store endringsprosesser som følge av strammere økonomi, men teater- og konserthuset er nå i en god utviklingsfase. Publikumstallene peker oppover og Kilden har innhentet underskuddet fra 2022. 

Svendsberget har ikke latt seg skremme av året i direktørstolen, og ser lyst på tiden fremover: «Gleden er klart større enn utfordringene, og jeg føler jeg har musikerne i ryggen når det gjelder retning. Som en tidligere musiker som nå administrerer, verdsetter jeg samarbeid og er stolt av det vi kan tilby. Vi tror på viktigheten av institusjoner som vår. Det å kunne løfte prosjekter inn en ramme som beriker og utvikler samfunnet, er vårt mål. Her er symfoniorkesteret en del av dette.» 

Svendsberget er 48 år gammel og utdannet fiolinist ved Barratt Due musikkinstitutt. Han har vært ansatt i KSO siden 1998, og har lang fartstid bak seg som engasjert musiker, tillitsvalgt i fagforeningen Creo og som ansattrepresentant i styret i Kilden teater og konserthus. Han har vært ansatt i et 18 måneders engasjement som orkesterdirektør i KSO siden 1. desember 2022, der han etterfulgte Geir Rebbestad. Ansettelsen som direktør i Kristiansand Symfoniorkester er en åremålsstilling på fire år. Det var ti søkere til stillingen. Nyheter