Programendringer i TO BEethoven OR NOT TO BEethoven

Oslo-Filharmonien har besluttet at de kun gir konserter i eget konserthus ut året, på grunn av den alvorlige situasjonen i hovedstaden. Den annonserte konserten i Sandefjords Beethovenfeiring 14. november må dermed utsettes til 2021.

Planen med å feire komponistens 250-årsdag den 16. desember, med en storstilt fremføring av hans 9. symfoni, må også endres. Men feiring blir det – det nye programmet kommer snart, forsikrer Kulturelt initiativs leder, Dag Nilssen.

Norske konsertarrangører har tøffe avveielser for tiden. Selv om Kulturdepartementet nå fordeler milliarder for å holde kulturlivet gående, skal det tas hensyn til både publikum og utøvere. Forskjellen i smittefare mellom store og små ensembler, mellom sangere og fiolinister varierer. Transport mellom steder med større og mindre utbrudd spiller også inn. Det er imponerende hvor fort mange arrangører klarer å endre program.

Helårsprosjektet til Kulturelt initiativ i Sandefjord, TO BEethoven OR NOT TO BEethoven, har så langt klart å avvikle imponerende 50 konserter i korona-året.Nyheter