Sceneprøve fra Ringsaker Operaskoles oppsetning av Trollmannen fra Oz. Foto: Kari Elisabeth Bekken
Sceneprøve fra Ringsaker Operaskoles oppsetning av Trollmannen fra Oz. Foto: Kari Elisabeth Bekken

Ringsakeroperaens operaFEST

Ringsakeroperaen har valgt en smart korona-strategi: Høstens planlagte oppsetning av Carl Maria von Webers Jegerbruden er utsatt til neste år. Til gjengjeld er alle de som skulle vært involvert engasjert til å lage operaFEST i Ringsaker 6. – 15. november. Det gjør arrangementet langt mindre sårbart for avlysninger om enkeltutøvere må i karantene eller sykmelding. 

Det blir en mengde konserter og forestillinger på serveringsteder, forsamlingslokaler og andre arenaer. Finalen på festen blir Ringsaker Operaskoles Trollmannen fra Oz som skulle hatt premiere i april. Operakorets Petite Messe Solennelle samt en flygelkonsert som begge var planlagt i vår er også lagt til operafesten. 

Alt dette tilbys kostnadsfritt til både arrangementssteder og publikum, som Ringsakeroperaens gave til et trofast publikum og lokalt næringsliv som trenger drahjelp etter omsetningssvikt. Det er en takk til kommune, fylkeskommune og kulturdepartement som gjennom langsiktig finansiering har gitt operaselskapet muligheten til å bli en energisk 40åring. De ønsker også å glede sine sponsorer, der noen har fulgt oppsetningene fra de aller første årene.

Ringsakeroperaens store korps av frivillige stiller opp for å sikre en forsvarlig avvikling, men det må tas høyde for at smittevernreglene kan endres. De fleste arrangement blir planlagt for mindre grupper – enkelte kan justeres helt ned til 1 utøver med 1 tilhører! Noen poster på programmet vil ha så mange involverte at de kan risikere avlysning, men ellers forsikrer operaselskapet at «det er bare portforbud som kan stoppe oss!»Nyheter