Daglig leder i Talen Norge, Maria Mediaas Jørstad. Foto: Caroline Roka
Daglig leder i Talen Norge, Maria Mediaas Jørstad. Foto: Caroline Roka

Sterk satsing på talentutvikling i kulturlivet

Regjeringen foreslår en økt bevilgning på 14 millioner kroner til Talent Norge på årets statsbudsjett. sier:

- Det er svært gledelig at regjeringen ser betydningen av talentutvikling i kulturlivet med en slik kraftfull og inkluderende satsing. Økningen er en anerkjennelse av at man må våge å satse tidlig – og bredt. Gjennom støtte og stimulans i et helhetlig løp kan vi gi flere unge talenter mulighet til å virkeliggjøre drømmen om å leve av sitt talent. Med basis i det pågående pilotprosjektet Globus utviklet i samarbeid Nordisk Kulturfond, får Talent Norge nå mulighet til å gjøre alvor av å etablere et Talent Norden, sier Maria Mediaas Jørstad, daglig leder i Talent Norge.

Talent Norge ble etablert i 2015 av Kulturdepartementet, Sparebankstiftelsen DNB og Stiftelsen Cultiva. I løpet av de første fem årene har over 335 millioner vært kanalisert til talentutvikling – godt over halvparten fra private bidragsytere. I tillegg til over 600 talentplasser årlig, har det gjennom Talent Norges arbeid oppstått et nettverk av private bidragsytere, prosjekteiere, mentorer og talenter.

- Robustheten i vårt offentlig-private finansieringssystem ble bevist da koronakrisen rammet oss, sier Mediaas Jørstad. - Vi har bare møtt velvilje og fleksibilitet fra våre private bidragsytere. Alle står ved sine forpliktelser og mange har fornyet sitt engasjement. Vi har også etablert nye samarbeid i denne perioden. En fortsatt kraftfull satsing på Talent Norge fra det offentlige forplikter. Det motiverer oss til å sørge for at våre private bidragsytere forblir nære støttespillere. Vi ser at vi har funnet en modell som gjør at vi selv i en krise kan legge til rette for at våre topptalenter får den støtten og utviklingen de trenger for å møte fremtidas arbeidsmarked.Artikler