Statsminister Erna Solberg og Talent Norges daglige leder Maria Mediaas Jørstad. Foto Camilla Roka.
Statsminister Erna Solberg og Talent Norges daglige leder Maria Mediaas Jørstad. Foto Camilla Roka.

Talent Norge 5 År

Solbergregjeringens løsning på finansiering av norsk kunst- og kulturliv har vært økt satsing på privat sponsing, der private penger utløser tilsvarende offentlige midler. Talent Norge har siden 2015 har etablert satsinger på talent innen kultur til en verdi av 335,6 millioner kroner, hvorav 194,5 kom fra i alt 46 private bidragsytere. Dette representerer over 600 talentutviklingsplasser i året, i 2019 fordelt på 52 prosjekter.

– Vi har i våre første fem år opprettet et finansieringssystem for kunst- og kultursektoren, og jobber aktivt for å få stadig flere private aktører til å investere sammen med oss i talentutvikling i norsk kunst og kulturliv. Vi ser at Talent Norges modell virker. Våre talenter er å se i hovedrollen i den første norske Netflix-serien, og du opplever dem dansende på det verdensberømte Bolsjojteatret. Modellen muliggjør regionsatsinger som sikrer at de aller beste kunst- og kulturtalentene får tilgang til gode talentprogram der de bor. Og den gjør at vi i tett samarbeid med Olympiatoppen arbeider med å utvikle en kultur for prestasjoner på høyt nivå på tvers av kultursjangre og samfunnssektorer, sier Maria Mediaas Jørstad, daglig leder i Talent Norge.

Femårsjubileet ble feiret lørdag 30. mai på en digitalt overført forestilling der stats- og kulturminister var til stede. Den kan ses her.Artikler