I dag ble det offentliggjort at Sigurd Sverdrup Sandmo og Trud Berg overtar som direktører for henholdsvis Musikkselskapet Harmonien og Arktisk Filharmoni. Foto: Niklas Hart og Ingrid Henriksen
I dag ble det offentliggjort at Sigurd Sverdrup Sandmo og Trud Berg overtar som direktører for henholdsvis Musikkselskapet Harmonien og Arktisk Filharmoni. Foto: Niklas Hart og Ingrid Henriksen

To nye orkesterdirektører

I dag offentliggjorde både Musikkselskapet Harmonien i Bergen og Arktisk Filharmoni deres nye direktører.


Red.


Både musikkselskapet Harmonien og Arktisk Filharmoni slipper i dag nyheten om at de får nye direktører. I Bergen tiltrer Sigurd Sverdrup Sandmo, mens Trud Berg inntar direktørstolen i Bodø. 

Sigurd Sverdrup Sandmo sier i en pressemelding at han ser frem til arbeidet for Musikkselskapet med forventning. 

– Jeg har et stort hjerte for Bergen Filharmoniske Orkester, og vi har gjennom ansettelsesprosessen hatt gode samtaler om de utfordringene og mulighetene som ligger foran oss. Musikkselskapet Harmonien har et bredt og viktig samfunnsoppdrag. Gjennom mange år har vi sett at Bergen kan ha et orkester på europeisk toppnivå, samtidig som det satses målrettet på publikums- og rekrutteringsarbeid her hjemme. Institusjonen har avgjørende betydning for norsk musikkliv og er også navet i den musikkbyen jeg har vokst opp og arbeidet i. Det føles som et stort privilegium å få overta denne rollen etter Bernt Bauge. Etter seks lærerike år i Oslo gleder jeg meg til å komme hjem.

Sverdrup Sandmo kommer fra stillingen som direktør for KORO (statens fagorgan for kunst i offentlige rom).

Sandmo har lang og allsidig erfaring fra sentrale posisjoner i norsk kultur- og musikkliv. Siden 2021 har han vært direktør for KORO. Fra 2019 til 2021 var han sjef for De kongelige samlinger ved Det kongelige hoff.

Fra tidligere har Sandmo over 20 års ledererfaring fra kulturinstitusjoner i Bergen, blant annet som direktør for Lepramuseet St. Jørgens Hospital, lederposisjoner i Bymuseet i Bergen. Fra 2013 til 2019 var han ansatt i KODE som direktør for komponisthjemmene Troldhaugen, Lysøen og Siljustøl. Disse årene samarbeidet Sandmo tett med Harmonien blant annet i rollen som direktør for Edvard Grieg International Piano Competition. Sandmo ledet også prosjektet Grieg minutt for minutt i 2018, som ble realisert i tett samarbeid med Musikkselskapet Harmonien og NRK. 

Trud Berg på sin side er klar på en ting:

–  -Stillingen som administrerende direktør i Arktisk Filharmoni er en av de mest spennende jobbene kultur-Norge kan tilby. Arktisk Filharmoni er en ekte nordnorsk suksess, samtidig som det er mye som gjenstår før man finansielt er sidestilt med tilsvarende institusjoner i Norge. Jeg gleder meg til å ta fatt på nye utfordringer i kulturbransjen, sier Berg. 

Hun kommer fra tillingen i som Kommunikasjonssjef i Nova Sea AS. 

Berg har, ifølge pressemeldingen, en spennende og mangfoldig bakgrunn, med ledererfaring fra både politikk, næringsliv og offentlig virksomhet. Hun er et levende engasjert kulturmenneske, og dette - i kombinasjon med solid utdannelse innen økonomi og ledelse - gjør henne særdeles godt skodd til å lede landsdelens største og viktigste kulturinstitusjon, mener styreleder Tove Karoline Knutsen.

Begge tiltrer stillingene til høsten. Nyheter