TONOs styreleder Jørgen Karlstrøm. Foto: Renate Madsen
TONOs styreleder Jørgen Karlstrøm. Foto: Renate Madsen

TONO til sak mot Oslo-Filharmonien

TONO stevnet 9. april Oslo-Filharmonien med krav om at orkesteret må betale et rimelig vederlag til komponistene for fremføring av musikk. Etter at TONO i 2015 sa opp den eksisterende avtalen med fire orkestre i den hensikt å fremforhandle en ny rammeavtale, er vederlaget for fremføringer blitt halvert. Dette er særdeles merkbart for komponistene, som lever av sine TONO-inntekter. De inntektene var ikke spesielt høye fra før.

- Hvis man ønsker å ha et felt av komponister som baserer seg på å skrive store orkesterverk, så må man bidra til at de har flere økonomiske bein å stå på, sier Therese Birkelund Ulvo til Klassekampen. Ulvo fikk fremført et større orkesterverk av Oslo-Filharmonien i 2019 i forbindelse med orkesterets 100-årsjubileum.

Direktør Ingrid Røynesdal i Oslo-Filharmonien, som er det eneste av orkestrene som er stevnet, mener at orkestrene nå betaler TONOs tariff, hvilket vil si en prosentandel av billettinntektene. Dette er etter TONOs mening ikke rimelig fordi orkestrene mottar et betydelig driftsstilskudd av Staten for å kunne holde billettinntektene nede. Tidligere betalte orkestrene TONO-vederlag basert på en prosentandel av driftsregnskapet. Oslo-Filharmonien mottar i år statsstøtte på 183 millioner kroner, og finner det urimelig at de skal behandles annerledes enn andre musikkinstitusjoner som mottar statsstøtte.

TONOs styreleder Jørgen Karlstrøm uttaler til avisen at det er med tungt hjerte de går til sak, men ingen kan akseptere en halvering av sin betaling.Nyheter