Foto: C. F. Wesenberg
Foto: C. F. Wesenberg

Ung solist − konkurranse for unge musikere

Oslo-Filharmonien og Senter for talentutvikling inviterer musikere under 25 år til en solistkonkurranse i juni 2021.

Alle som har en solistkonsert på repertoaret kan søke, og vinnerne vil få spille inn denne med Oslo-Filharmonien 19. juni. De som kan delta er musikere på solistiske instrumenter (ikke sang), født i 1996 eller senere og bosatt i Norge. Kandidatene må sende inn et videoopptak av seg selv med en solistkonsert/-verk. Juryen, som består av representanter for musikere og ledelse i orkesteret, vil plukke ut 2-4 vinnere som får fremføre sine verk med orkesteret. Det blir inntil to prøvedager 17. og 18. juni, før opptak – og eventuell konsert 19. juni om koronasituasjonen tilsier det.

Vinnerne – som ikke rangeres – mottar i tillegg hvert sitt stipend på kr. 10.000.

Frist for påmelding er 3. mai.

For mer detaljert informasjon se her.Nyheter