Forrige gruppe med KUPP-komponister. Foto: Dev Dunshi
Forrige gruppe med KUPP-komponister. Foto: Dev Dunshi

Unge komponister søkes

KUPP er et utviklings-, nettverks- og promoteringsprogram for lovende komponister under 35 år, initiert av Music Norway, Norsk Komponistforening og Talent Norge med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, Talent Norge og Det norske komponistfond. 

Ambisjonen for programmet er å bistå komponistene i deres internasjonale arbeid, med mål om samarbeid, fremførelser og økt kjennskap til internasjonale bransjekontakter. Programmet hjelper komponistene med verktøy i arbeidet med markedsføring, innsalg, nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt, og gir i en periode inngangsporter til nøkkelpersoner i disse nettverkene. I programmet får komponistene også i oppdrag å komponere for et ensemble.

Det legges opp til et tett og dynamisk samarbeid der Music Norway og Norsk Komponistforening vil knytte det faglige innholdet tett opp mot den enkelte deltaker, basert på samtaler og kunnskap om de står i sine karrierer, hvilke prosjekter de holder på med og hvilken retning de jobber i.

Søknadsfrist er 27.oktober.

Mer informasjon om programmet og påmeldingsskjema finner du her.Nyheter