Bernt Bauge. Foto: Magnus Skrede
Bernt Bauge. Foto: Magnus Skrede

Utlyser arkitektkonkurranse i Bergen

Snart arkitektkonkurranse i Bergen. Planene for det nye Grieg-kvartalet går sin gang. - Ikke så raskt vi kunne ønske. Men det er fremdrift, sier direktør for Musikselskabet Harmonien, Bernt E. Bauge.


Skrevet av Brita Skogly Kraglund.


Han håper at den internasjonale arkitektkonkurransen kan utlyses i januar.
- Det blir en åpen plan- og designkonkurranse med prekvalifisering, og der man ønsker ulike forslag til utforming av det nye bygget og utforming av Edvard Griegs plass. 

Flerbrukshus

Det nye huset skal kunne romme opera, musikaler, konserter, ballett og dans – samt prøverom og scenetekniske støttefunksjoner. 

En anbudskonkurranse når det gjelder valg av rådgiver på topp internasjonalt nivå for salens akustikk er for lengst utlyst. Den avgjøres i desember. 
- Vi har fått inn mange anbud. Noen har falt fra underveis. Akustikken er jo minst like viktig som den arkitektoniske utformingen, mener Bauge. 

- Hvordan planlegges akustikk før byggets utforming er klar?
- Det er definert hvordan musikkteatersalen er tenkt. Den skal være hesteskoformet og ha plass til 1000. Så anbudene er basert på dette. Det er viktig å ha akustisk rådgiver på plass allerede ved igangsetting av arkitektkonkurransen, så vil det videre arbeid med akustikken kunne følge vinnerprosjektet deretter.

Akkruat passe
Bauge forteller at reguleringsplanprosessen er omfattende og krevende. Den endelige politisk vedtatt planen vil neppe være klar før 2024.
- Reguleringsmyndighetene mener prosjektet er litt for stort. Vi mener det er akkurat passe for å ha den funksjonen det skal ha. Det er en tomt med begrensninger. Det fine er at vi sparer investeringer i areal og på drift. 

Entusiasmen for planen er stor i Bergen.
- Men det lugger litt med finansieringen. Når det strammes til i det offentlige, får det konsekvenser for de private. Kommunen har gitt 1.5 millioner i år. Departementet har gitt 1 million. Fylket har ikke gitt penger nå, men vi håper på neste år. 

- Hvor mye koster det å arrangere en arkitektkonkurranse?
- Budsjettet er på ti millioner som omfatter administrasjon, jury og premier. Juryen vil være norsk, forteller Bernt Bauge.

 Nyheter