Foto: Erik Berg / Den Norske Opera & Ballett
Foto: Erik Berg / Den Norske Opera & Ballett

Valkyrien som konsert

Den Norske Opera & Balletts orkester og dirigenten Patrik Ringborg presenterer 10. og 13. september 1. akt av Richard Wagners opera Valkyrien som konsert. Tre fremragende nordiske sangere er solister: Den svenske sopranen Elisabeth Strid synger Sieglinde. Michael Weinius, også svensk, synger Siegmund, mens vår egen bass Jens-Erik Aasbø synger Hundings parti.

Valkyrien er den tredje av fire helaftens operaer i Wagners syklus Nibelungenringen, som tilsammen varer i over femten timer, og handler om den store kampen mellom makt og kjærlighet. Samtidig består den av mange små historier, én av dem i Valkyriens første akt. Den blir ofte framført alene og i konsertform, som her.

- Vi møter Siegmund og Sieglinde som umiddelbart trekkes mot hverandre. Men dette er noe større enn en forelskelse; det handler om å oppleve å høre til et sted, hos noen og i noe. Og denne grunnleggende menneskelige erfaringen av tilhørighet – av det store i det lille – får vi ta del gjennom Wagners ubeskrivelig vakre musikk, sier operasjef Randi Stene.Nyheter