Vårt konserthus

Observante lesere har kanskje lagt merke til et nytt felt på forsiden vår? Like under plateanmeldelsene har vi lagt ut en stripe med videofelter: Vårt konserthus

Her kommer vi til å presentere video-opptak vi mottar fra våre samarbeidspartnere og andre. Her kan det komme alt fra små snutter til hele operaer.

Vi mottar gjerne tips og lenker, men alt vi legger ut må være avklart med hensyn til opphavsrett; altså godkjent for slik publisering av produsenter, opphavere og utøvere.


Klikk på bilde under for direkte link til Vårt Konserthus.Nyheter