Verk til Verdensmusikkdagene 2021

ISCM (International Society of Contemporary Music) arrangerer hvert år World Music Days. I år finner festivalen sted i Kina, som har delt arrangementet mellom byene Shanghai (17.- 20. september) og Nanning (21.-25. september).

Det kan nå sendes inn forslag til verk til nyMusikk, som er norsk seksjon av ISCM og har ansvar for å plukke ut seks verk til den internasjonale juryen. Innsending av verk skjer digitalt til nymusikk@nymusikk.no innen 19. februar 2021. Informasjon om hva påmeldingen må inneholde, rammer for instrumentasjon, kategorier, varighet, komposisjonsår m.v. finner du her.Nyheter