Bernt Ola Volungholen. Foto: Carl Thorborg
Bernt Ola Volungholen. Foto: Carl Thorborg

Volungholen kunstnerisk leder for Flagstad-Festivalen

Bernt Ola Volungholen (f. 1989) er nytilsatt som kunstnerisk leder i Kirsten Flagstad Festival. Han er utdannet ved Norges musikkhøgskole i Oslo og Operaakademiet i København. I tre sesonger har Volungholen hatt solistkontrakt ved Luzerner Theater i Sveits. Hans arbeid blir oftest assosiert med komplekse rolletolkninger i operarepertoaret. Fra sesongen 19/20 arbeider han frilans i hele Europa. I Norge er han kanskje aller mest kjent som Papageno i Mozarts Tryllefløyten, en rolle han har sunget utallige ganger innenlands og utenlands. I Oslo alternerte Bernt Ola med komikeren Atle Antonsen i Mørk Eidems versjon på Den Norske Opera & Ballett. Da sang Bernt Ola Papagenos parti på klingende hedmarksdialekt til publikums store begeistring.

Luzern Festival i Sveits ble også et naturlig arbeidssted for Bernt Ola og han har arbeidet ved den berømte festivalen ved flere anledninger, senest som Black Minister i Herbert Fritsch’ oppsetning av Ligetis Le grand Macabre. Volungholen spiller på mange strenger og er en mann med allsidige interesser. Han elsker kroppsarbeid og setter pris på manuell vedhugging, natur og fisking i de norske fjell. Hans musikk- og kulturhistoriske kunnskaper er betydelige, blant annet har han en enorm kunnskap om Kirsten Flagstads liv og virke, hennes slektshistorie, rollehistorikk platekarrière.

Et annet interessefelt er Hedmarks kunst- og kulturhistorie, lokalhistorie, håndverkshistorie og folkeminnekunnskap. Som nytilsatt kunstnerisk leder for Kirsten Flagstad Festival har Bernt Ola Volungholen en ambisjon om å utvikle festivalen lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I juni 2021 vil Kirsten Flagstad Festival fortone seg som en hybridfestival. Under de rådende forhold måtte Flagstadfestivalen i 2020 kaste seg rundt og tenke alternativt. Ikke desto mindre lyktes det festivalledelsen å skape mange spennende produksjoner på tvers av landegrenser. 

Med Kirsten Flagstad Festivals tradisjoner som fundament skal den nytilsatte kunstneriske lederen gjøre de kommende års festivaler nyskapende, ungdommelige og innovative. Kirsten Flagstads minne holdes høyt i hevd i den internasjonale musikkverden. I denne ånd vil Bernt Ola Volungholen, festivalledelsen og alle de frivillige arbeide målbevisst med festivalens kvalitetsheving som et overordnet mål.Nyheter